Zeytin Yasası hazırlığı mı var?

Zeytin üretimi bu yıl yüzde 36 oranında düşerken zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliği hedefinin konuşulması dikkat çekti. Zeytin Yasası çıkması haline ise zeytinyağının da ithalata bağlanması bekleniyor

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin koordinasyonunda yapılan zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı basın toplantısında açıklandı. Açıklamaya göre, 2017-2018 sezonunda 2 milyon 31 bin ton olan dane zeytin üretimi 2018-2019 sezonunda 1 milyon 500 bin tona gerilerken düşüş yüzde 36’lara ulaştı. Bu üretimin 423 bin tonu sofralık, 1 milyon 76 bin 823 tonu ise zeytinyağı üretiminde kullanılacak. Geçen sezon 287 bin 41 ton olan zeytinyağı üretiminin bu sezon 193 bin 613 ton olacağı tahmin edildi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet ise geçen yıldan devreden stoklarla birlikte zeytinyağı arzının 220 bin ton olacağını belirterek, sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Ümmühan Tibet , zeytin üretimindeki düşüşün büyük oranda iklim değişikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Zeytin dostu Derneği!

Devlet destekli politikalarla birlikte markalaşma, kalite ve katma değerli üretim ve pazarlamanın önemine değinen Özkaya, Bakan Pakdemirli’nin zeytinciliği bilen bir isim olmasının sektör açısından bir avantaj olduğunu söyledi. Dünya zeytin ağacı varlığında ikinci sırada olmamıza rağmen zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın ardından dördüncü sırada bulunduğuna değinen Özkaya, bu alanda Türkiye’nin dünya ikinciliği hedefine vurgu yaptı. Özkaya, “177 milyon zeytin ağacı varlığıyla ülkemizin önümüzdeki yıllarda İspanya’nın ardından zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliğini yakalayacağını düşünüyoruz” dedi. Bu ifadelerinin ardıdan konuşmasının ilerleyen dakikalarında ise, “Ülkemiz 190 milyon zeytin ağacı varlığıyla dünyada önemli bir yere sahiptir” sözleri ile aynı konuşma içindeki tutarsızlığı ortaya koydu. Özkaya, “Tarım ve Orman Bakanımızın da ifade ettiği gibi dünyayı doyuran ülke olma yolunda izlenecek politikalarla zeytin ve zeytinyağı üretiminde ön sıralara gelmemizin önü açık” ifadelerini kullandı. Ağaç sayısını bile tutarsızca açıklayanların zeytin ve zeytinyağı üretiminin artacağını söylemeleri politikacıların vaatlerini andırıyordu.

İklim değişiyor ne keder!

Zeytin Konseyi açıklamalarında tek satırla ve bir anlam yüklenmeden rekolte düşüşünü iklim değişimine bağlayan Başkan Ümmühan Tibet, zeytinyağında bir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek Bakan Pakdemirli’ye güzellemeler yapması bir başka şeye işaretediyordu. Dünyada sera gazı salınımlarının neden olduğu küresel ısınma sonucu buzullar erimekte, deniz seviyeleri yükselmekte, tatlı su kaynakları kurumakta ve canlı türler yok olmaktadır. Türkiye küresel ısınmanın sonuçlarından en fazla etkilenecek ülkelerin arasında bulunmaktadır. Türkiye’de yaz ve kış sıcaklıklarının artacağı, yağışların azalacağı, tarımsal üretimlerin azalacağı öngörülmektedir. Zeytin kurak koşullara dayanıklı bir tür olmasına karşın küresel iklim değişiminden en fazla etkilenecek tarımsal ürünlerin başında geldiği bilinmesine karşın mevcut iktidar zeytinciliğin canına ot tıkayacak olan Zeytin Yasası’nda değişiklik yapma peşinde.

Zeytin Yasası değişikliği

Uzun yıllardır AKP iktidarının zeytin yasasında değişiklik yapmaya çalıştığını biliyoruz. En son değişiklik adımı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Üretim Reform ve Kanun Taslağı paketi içine yerleştirilen zeytin yasası, yoğun tepkiler üzerine komisyona geri çekilmişti. Kısa süre içinde yeniden gündeme geleceğine ise kesin gözüyle bakılıyor. Yasa değişikliği ile yürürlükteki 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunu’un 20’nci maddesinde, “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturulacak tesis yapılamaz ve işletilemez.” Hayata geçirilmek istenen Üretim Reform Paketi’nde ise yasaya bir istisna eklendi. 20. maddenin, “Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verebilecek” şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor. Bu değişiklikle Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerjisi, imar vb. amaçlı zeytinliklerde bu işletmelerin açılması sağlanmak isteniyor. Ayrıca taslakta 1 dönümde 15’ten az zeytin ağacı varsa o alanlar zeytinlik sayılmayacağı belirtiliyor. Akdeniz ülkelerinde ise bir dönümde 2,5 ağaç olması oranın zeytinlik olmasına yetiyor.

Kaynak: Yeni Yaşam

İlginizi çekebilir