Özgür Denizli

Yücel Sayman: Yepyeni bir devlet, ‘Milli İrade Devleti’ kuruluyor

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni Prof. Dr. Yücel Sayman ile Evrensel’den Meltem AKYOL konuştu.

Türkiye dün resmen ‘yeni sistem’e geçti. Yemin töreni sonrası remen geçilen yeni sistemi Evrensel’e değerlendiren İstanbul Barosu Eski Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman, yaşanan sürecin 12 Eylül Anayasasıyla, ‘61 Anayasasıyla ya da ondan önceki devlet biçimlerinin anayasalarıyla kıyaslanamayacağının altını çizdi. ‘Milli İrade İdeolojisinin Devleti’ resmen kuruldu diyen Sayman, yargıdan eğitime ve güvenliğe kadar her şeyin buna göre dizayn edileceğini vurguladı.

‘MİLLİ İRADE İDEOLOJİSİNİN DEVLETİ’ KURULDU

Hükümetin çıkardığı uyum KHK’leriyle yeni sisteme geçiş için adımlar atmıştı. Yasalardaki tüm ‘Başbakanlık’ ve ‘Bakanlar Kurulu’ ifadeleri ‘Cumhurbaşkanı’yla değiştirildi. Tüm alanlarda bakanlıkların ve ilgili kurumların görüş ve önerisinin alınması kaldırıldı. Cumhurbaşkanı, emniyet istihbarat, vergi oranları gibi pek çok kritik konuda tek yetkili oldu.

Evrensel’e konuşan Prof. Dr. Yücel Sayman şunları söyledi:

“Eğer bir şeyi tanımlamak gerekirse, ben kendi payıma şöyle tanımlıyorum: Yani uzun zamandan beri vaadedilen, söylenen bir ‘Milli İrade İdeolojisinin Devleti’ kuruldu. Bu yeni bir devlet biçimi ‘Milli İradenin Devleti’. Şimdi ‘Milli İrade’, herkesin sandığı gibi çoğunluğun iradesi değil. Yani oy kullanan halkın çoğunluk oyunun ifadesi değil, oya dayanan bir şey değil. Bu siyasi bir varsayımsal olarak, toplumsal yapılanmanın, o toplumsal yapılanmayı oluşturan insanların varsayımsal bir iradesi, kararlılığı. Bu varsayımsal, sisyasi bir düşüncedir, ideolojik bir anlatım biçimidir ve bunun üzerine bir devlet kuruluyor. Yeni olan bu.”

YARGI, EĞİTİM, GÜVENLİK…

Sayman bu ‘Milli İrade Devleti’nin nasıl işleyeceğini ise şöyle anlattı:

“Peki bunun devleti nasıl oluyor? ‘Milli İradenin Devleti’nin ‘milli iradeye’ karşı çıkacak, ona aykırı olacak, onunla çatışmalı olacak, onu tehlikeye sokacak her türlü akıma karşı bir tedbir alması gerekiyor. Bir kere ‘milli irade’ soyut bir şey olduğu için somut olarak temsili gerekir. Onu temsil edecek olan kurul, kişi de Cumhurbaşkanı esas olarak bizdeki sistemde. Şimdi bütün yetkiler de onun üzerine verilmiş.

Yani milli iradeye karşı çıkmayacak, onunla çatışmayacak bir yargı sistemi, kurulacak. Onun için yargıçların seçimi, yargıçları yürütecek olan, onların üst kurulu olan Hakimler Savcılar Kurulu ve Anayasa Mahkemesinin gerekli olup olmadığı, Anayasa Mahkemesinin üyelerinin seçimi, hep buna uygun olarak, milli iradeyi temsil eden kişinin gücünde toplanıyor.

Yine ‘milli irade’yle çatışmayacak, karşı çıkmayacak, tam tersine ‘milli iradeyi’ koruyacak bir güvenlik anlayışı ve güvenlik birimleri kurulacak. Ona uygun bir eğitim sistemi kurulacak.  Bu devletin anlayışı, devletin anayasal ötgütleniş biçimi, yapısı oluyor.”

12 EYLÜL ANAYASASI, 61 ANAYASASI İLE KIYASLANAMAZ

Bu süreci, 12 Eylül Anayasasıyla, ‘61 Anayasasıyla, ya da ondan önceki devlet biçimlerinin anayasalarıyla karşılaştıralamayacağını söyleyen Sayman “Bu yeni bir şey. Yepyeni bir devlet, ‘Milli İrade Devleti’ kuruluyor. Ben tespit yapıyorum, bu sistem budur, her şey buna göre düzenleneceketir artık. Onun için de memnun olmayanlar buna göre tavır alacaklardır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Evrensel

 

Exit mobile version