Ekonomide kötüye gidiş sürerken yoksul sayısı da artıyor. Ancak dünya milyarderler listesine Türkiye’den yedi kişi daha girmiş bulunuyor. En az 1 milyar dolara sahip 36 kişinin serveti 64.7 milyar dolar.

Ekonomideki kötü gidişatla beraber Türkiye’de zengin ile yoksul arasındaki gelir makası giderek açılırken, ülkede artan yoksul sayısına karşın milyarder sayısında da artış söz konusu.

İsviçre bankası ve denetim şirketi PwC’nin hazırladığı “Billionaire Insights 2018” raporuna göre, 2017 yılı itibarıyla Türkiye’de varlığı 1 milyar dolar ve üstünde olan 36 milyarder var.

Türkiye, böylece 40 milyardere sahip Fransa’dan sonra 14’üncü sıraya yerleşmiş bulunuyor.

Türkiye’deki milyarder sayısı 2017’de bir önceki yıla göre yedi kişi artarken bunların toplam servetleri ise 16.2 milyar dolar arttı.

Böylece, serveti 1 milyar dolar ve üstünde olan 36 kişinin toplam serveti 64.7 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’deki milyarder sayısında artış: Servet mirastan değil

43 ülkenin incelendiği raporda, sekiz ülkenin bir yıl içerisinde milyarder kaybettiği, üç ülkenin ise milyarder sayısının değişmediği görülüyor. 29 milyarderi ile 2016 listesinde 18’inci sırada olan Türkiye, bir yılda dört basamak yukarı çıkmış.

Diğer yandan Türkiye’nin 2017’de servetini 1 milyar doların altına düşüren de olmadığı gibi, milyarderlerin yüzde 58’inin servetlerini miras yoluyla değil kendilerinin elde ettiği ortaya çıkıyor.

En çok yeni milyarder Çin’de

Dünyadaki toplam milyarder sayısı ise bir yılda 199 kişi artarak 2 bin 158’e yükseldi. Milyarderlerin toplam serveti ise yüzde 19 artarak 8.9 trilyon dolara ulaştı.

En çok yeni milyarder çıkaran ülke ise Çin oldu. Çin haftada iki milyarder yarattı.

Türkiye’de 23 milyon yoksul var

Türkiye İstatistik Kurumu Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2017 yılı sonuçlarına göre en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 47.4’e yükseldi.

En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0.1 puan artarak sadece yüzde 6.3 oldu.

Nüfusun yüzde 14’ü sürekli yoksulluk çekerken, yüzde 69.2’sinin borcu var.

“Ciddi maddi yoksunluk” yaşayanlar ise nüfusun yüzde 28.7’sini (23 milyon) oluşturuyor.

 

Kaynak : gazete karınca

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…