Özgür Denizli

YÖK Akademisyen İhraçları İçin Üniversitelere Genelge Gönderdi

YÖK, ihraçların nasıl uygulanacağına dair genelgenin üniversitelere gönderildiğini açıkladı. Genelgeye göre üniversiteler ihraç için komisyon kuracak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 31 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan 7145 sayılı Kanun (Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) çerçevesinde ihraç düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

YÖK açıklamasında ihraçların nasıl uygulanacağına dair genelgenin üniversitelere gönderildiği belirtildi.

31 Temmuz’da yapılan değişiklik ihraçlarla ilgili şöyle bir hüküm içeriyordu:

“7) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla; yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarındaki 657 sayılı Kanuna tabi personel ise yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarının en üst yöneticisinin teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun, yükseköğretim üst kuruluşlarında ise Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır.

YÖK genelgesine göre akademiden çıkarmaları yani ihraçları üniversiteler teklif edecek.

YÖK 15 Temmuz darbesi sonrası yoğunlaşan Kanun Hükmünde Kararnameler’le üniversitelerden yapılan ihraçlar sırasında yaptığı açıklamada ihraç kararlarını, YÖK’ün değil ilgili üniversite yönetimlerinin aldığını belirtmişti.

Üniversite komisyon kuracak

Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek olan dosya, üniversite rektörlüğünce görevlendirilecek bir komisyon tarafından hazırlanacak.

Komisyon üyeleri nasıl seçilecek?

Bu komisyonun üyelerinin seçiminde uyulacak hususlar şöyle:

* hakkında çıkarma teklifinde bulunulan şahısla geçmişte herhangi bir husumete konu ilişkilerinin olmaması,

* haklarında daha önce herhangi bir disiplin cezası verilmemiş olması,

* idari tecrübesi olanlara öncelik verilmesi

* hakkında inceleme yapılan akademik personelden daha üst veya denk unvana sahip olmaları.

Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek dosyanın hazırlanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun 53/A maddesindeki usule ilişkin hükümler esas alınacak.

53/A: “Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde de yardımcı doçentler disiplin kurullarına alınmazlar.”

“Savunma için yedi gün”

Çıkarma teklifi, hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilecek. Dosyada yer alan bilgi, belge ve bulgu ile ilgili olarak, hakkında dosya tanzim edilene gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak üzere makul bir süre verilecek. Savunma hakkı tam ve eksiksiz olarak kullandırılacak.

“Savunma komisyon kabul görmezse”

Hakkında dosya tanzim edilenin savunmasının ilgili komisyonca kabul görmemesi halinde, bunun komisyon raporunda gerekçelendirilmesi ve komisyon görüşünün oluşmasına dayanak gösterilen delillerin zikredilmesine özen gösterilecek.

“Üniversite yönetim kurulu karara bağlayacak”

Çıkarma teklifine esas komisyon raporu, mutlaka üniversite yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.

Karar YÖK’e bildirilecek

Rektörün, ilgili personelin çıkarılması yönündeki kanaatinin, teklife esas olmak üzere “açıkça” belirtilmesi ve teklife esas dosyanın, bir dizi pusulasına bağlanarak YÖK’e gönderilmesi gerekecek.

Kaynak: bianet.org

Exit mobile version