Yıllık 77 milyon 760 bin m3 su!

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin su ihtiyacını karşılayacak ilk kuyunun sondajını yaptığını duyurdu. Birçok petrokimya tesisinin fabrika kurmaya hazırlandığı endüstri bölgesinde, ilk etapta saniyede 80 litre ve daha sonra ise saniyede 500 litre, yani yıllık 15 milyon 552 bin m3 su ihtiyacının karşılanacağı belirtildi. Açıklanan su miktarı Cezayirli şirket ve Rönesans Holding’in ortaklığıyla kurulacak olan bir fabrikayı kapsıyor. Bölgede ayrıca aynı içerik ve büyüklükte kurlacak olan birçok şirket hazırlık yapıyor. Azeri Socar şirketi, Çalık Holding ile Hindistanlı IOCL şirketi, Petrol Ofisi ile teşvikleri açıklanan CFS Petrokimya şirketlerinin de bu endüstri bölgesinde tesis kuracakları biliniyor.

Yeraltı suları tükeniyor

DSİ 2017 verilerinde Ceyhan- Kozan Emniyetli yeraltısuyu rezervinin 82,00 hm3 /yıl yani 82 milyon m3/yıl olduğu belirtiliyor. Ceyhan’da yeraltısuyunun kullanımında izinli kuyu sayısı 767 iken izinli kullanılan su miktarının ise 63 milyon 666 bin 306 m3/yıl olduğu yine verilerde yer almış. Endüstri bölgesine verileceği açıklanan 15 milyon 552 bin metreküp suyun nasıl verilebileceğine bir yanıt ASKİ açıklamalarında bulunmuyor. Kuruluş adımları atılan sadece 1 işletme için ifade edilen su miktarı diğer 4 işletmenin daha kurulması halinde yeraltı sularındaki emniyet rezerv sınırına ulaşacağı verilerde görülebiliyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi özellikle sanayi kuruluşlarının izinsiz kuyu miktarının izinli olanlara oranla çok daha fazla olduğu ise bilinmektedir. Bu durum endüstri bölgesine su verilmeye başlanmasıyla birlikte yeraltı sularının seviyesi kısa zaman içinde 400-500 metrelere gerileyeceği ve bölgede süren tarımsal üretimlerin bu nedenle yapılamaz hale geleceği ve yaşanan iklim krizi nedeniyle yeraltı sularının hızla tükeneceğini gösteriyor.

Adana kirli su içiyor

Adana’da halen asbestli borularla su dağıtımının sürdüğü ve yenileme çalışmalarının ise henüz tamamlanmadığı bilinmektedir. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nın yaptığı bir çalışmada, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (EU İçme Suyu Direktifleri 98/83/EC) hükümlerine göre Adana il genelinde içme suları bakteriyolojik özelliklerini yansıtacak şekilde köylerde 514, il merkezi ve beldelerde 142 içme suyu odağından muhtelif tarihlerde köylerden 899, il merkezi ve beldelerden 2058 bakteriyolojik su numunesi alınmış. Numune sonuçlarına göre kırsal bölgelerde alınan numunelerin yüzde 17’si temiz iken yüzde 83’ünün kirli olduğu açığa çıkmıştı.

Çatalan Baraj suyu da kirli

ASKİ Adana Su Temin Projesi kitapçığında, Adana kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı 2002 yılına kadar yeraltı suyundan temin edildiği belirtilmiş. Nüfus artışı, “yeraltı suyunun kalitesinin bozulması” ve kuyulardan pompaj yoluyla çıkarılan suyun enerji maliyetinin çok yüksek olması, enerji kesintileri nedeniyle sürekli su sağlanamaması gibi nedenlerle Adana’nın su ihtiyacı Çatalan Barajı’ndan karşılanmaya başlanmış. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Mehmet Selçuk Göndermez verdiği bir röportajda, “Çatalan gölünü besleyen Sarız suyu, Göksu, Saimbeyli Çayı, Zamantı sularının kaynağından itibaren alınması gereken kirlilik önlemleri ve Çatalan gölünün çevresinin en az 300 m’lik bir yaklaşma bandı ile sınırlandırılarak bu bant içinde kalan alanın yerleşime ve tarıma kapatılıp sadece ağaçlandırılması gerekirdi. Ancak bunlar yapılmadı. Daha sonra kurulan arıtma tesisinde şartlandırılan su herkesin bildiği gibi bugünkü kirli hale dönüştürüldü. Hiç kimse Çatalan içme suyunun evlerde doğrudan sağlıklı bir şekilde tüketildiğini iddia edemez” sözleri barajdaki kirliliği ortaya koyuyor.

kaynak:YeniYaşam

İlginizi çekebilir