Yeni Ekonomik Program ile Kıdem Tazminatı kalkıyor

Hükümetin ‘kıdem tazminatına tamamlayıcı emeklilik sistemi’ kılıfına sert tepki var

Yeni Ekonomi Programı’nda “kıdem tazminatı” denilmese de hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürerek bireysel emeklilik sistemi ile birleştirme hedefi görülüyor.
Hükümet özel sektöre ucuz ve uzun vadeli kaynak yaratmak için kıdem tazminatını “tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES)” içerisine dahil etmeye hazırlanıyor. Yeni Ekonomi programı’nda (YEP) bunun sosyal tarafların mutabakat ile kurulacağı belirtiliyor. Ancak sosyal taraflarda bu konuda bir mutabakat yok.

YEP’te “temel hedefler” başlığı altında yapılacaklara yer veriliyor. Burada açık bir şekilde “kıdem tazminatı” denilmese de hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürerek bireysel emeklilik sistemi ile birleştirme hedefi görülüyor.

MUTABAKAT YOK

Metinde yer alan ifade tam olarak şöyle: “Ekonomimizin uluslararası sermaye hareketlerindeki oynaklığa dayalı kırılganlığını azaltacak, reel sektöre TL cinsinden ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlayacak bir tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak ve sermaye piyasalarını derinleştirecek kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacaktır.”
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Her düzenlemede ‘sosyal tarafların mutabakatı’ deniliyor. Emeklilik, kıdem tazminatı gibi konularda bizim DİSK olarak, sosyal tarafların mutabakatı olmadığı açık” dedi. Ülkede yaşayan herkesin belirli süre çalıştıktan sonra emeklilik ve insanca hayatını sürdürebileceği ücret, sağlık hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, “Bu hepimizin hakkı. Devletin de temel sorumluluğu. Ancak AKP ile birlikte emeklilik bütünüyle piyasaya açıldı. Zorlaştırıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Maaşlar düşürüldü. Bugün asgari ücretin altında emekli aylığı alan binlerce emekli var” diye konuştu. Çerkezoğlu, hükümetin bunları yeterli görmediğini şimdi de TES adıyla, sermayeye, hükümete kaynak yaratmaya çalıştığını vurguladı. “Bu asla kabul edilemez” diyen Çerkezoğlu, temel bir hak olan emekliliğin devlet güvencesinde olması gerektiğini belirtti. Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatı fonu gibi bizim haklarımızı ortadan kaldıran, birikmiş kazanımlarımıza elini uzatan, piyasaya açan, kaynak yaratmaya çalışan bir iktidar anlayışı var” diye konuştu.

SIRA DOLARLA BES’TE

YEP’de, bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin ilginç düzenlemeler var. Yurtdışı yerleşik Türk vatandaşlarına Dövizli BES satılacak. Bu kişilere döviz bazında devlet katkısı verilecek. Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmesi sağlanacak. Sanayinin finansa erişimini güçlendirmek için BES fonlarının sanayi projelerine yatırım yapmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

YENİ KRİZLERE SÜRÜKLEYECEK

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, YEP’teki hedeflerin, ekonomik krizin boyutlarının göründüğünden çok daha ileri düzeylere evrileceğini somut olarak gösterdiğini kaydetti. “YEP, çözümün değil çözümsüzlüğün, gelişmenin değil gerilemenin, toparlanmanın değil dağılmanın programıdır” diyen Özdemiroğlu, “Açıklanan program ile belirlenen hedefler, ülke ekonomisini yeni krizlere sürükleyecek özelliklere sahiptir. Program ile milyonlarca insanın sosyal güvenlik haklarına ve iş güvencelerine dönük sistematik saldırıların satır aralarına gizlendiğini görmemek olanaksızdır” değerlendirmesini yaptı. Özdemiroğlu, programdaki TES söyleminin, başta kıdem tazminatı olmak üzere kazanılmış emek haklarını geri almaya ya da yok etmeye dönük hedefleri yansıtan söylemler olduğunu vurguladı.

Haydar Özdemiroğlu, “Unutulmaması gereken öncelikli nokta ise sosyal tarafların bir yanını oluşturan sendikaların görevi, ‘sermaye piyasasını derinleştirmek’ değil, emekçilerin haklarını korumak ve geliştirmektir” dedi.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, iktidarın IMF’nin politikalarını emekçilere dayatmaktan vazgeçmesini istedi. AKP’nin ekonomik krizin faturasını işçilere, emekçilere dar gelirli milyonlara ödetmenin planlarını gündemine aldığını kaydeden Balık, “Bakanın yaptığı açıklamada; kıdem tazminatı ve iş güvencesine dönük saldırıların devam edeceği, SGK harcamalarının azaltılacağı, BES’in yaygınlaşacağı, kıdem tazminatının fona devredileceği, işsizliğin artacağı ve yaşamsal giderlerin pahalılaşacağı gibi saldırılar bulunmaktadır” dedi. Balık, çalışanlar enflasyonu en ağır şekilde yaşarken AKP’nin yurttaşların sırtına yeni vergiler ve zamlar yüklediğini kaydetti.

YATIRIM İÇİN HUKUK ŞART

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, YEP’teki yüzde 5’lik büyüme hedeflerine ulaşmak için yatırım ikliminin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2020-2022 dönemini kapsayan yeni ekonomik programın (YEP) hedefleriyle ilgili değerlendirme yaparak, öncelikle yatırım iklimini değiştirecek adımlar atılmasını, bu açıdan özellikle yabancı sermayenin çekilmesine yönelik hukuk reformunun ve işletmelerin finansmana rahat ulaşımının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu yıl 12’nci kez düzenlenecek “Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonu”nun (SPDÖO) tanıtımı nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Zeytinoğlu, yatırım iklimi açısından şu noktalara dikkat çekti: “En önemli sorun işsizlik. Bu nedenle ortalama yüzde 5 büyüme olmazsa olmaz. Bunun için de yatırım ve ihracat yapmalıyız. Uygulanan teşvikler çok değerli ama ortam çok iyi değil.” Zeytinoğlu ayrıca, 100 milyar dolarlık Türkiye-ABD ticaret hacmi hedefi için de “Bunu sağlayabilmek için ABD sermayesini çekmeliyiz. AB bu konuda iyi örnek” dedi.
Son tarih 4 Kasım

SPDÖO’nun hedefiyle ilgili de bilgi veren Zeytinoğlu, yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden şirketlerin ödüllendirileceğini hatırlatarak, bu yılki yarışma için son başvuru tarihinin 4 Kasım olduğunu açıkladı.

Kaynak: Cumhuriyet – Murat Çakır

İlginizi çekebilir