Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanları Birliği (DÜTAB), Dr. Ahmet Azizoğlu’nun Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakınları tarafından darp edilmesini basın açıklaması ile protesto etti.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi önünde 13 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya katıldı.

Basın açıklaması öncesi konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, daha bir ay önce Urfa’da acil servis önünde bir meslektaşlarının kafasında kaldırım taşının kırılmasının yankıları devam ederken, Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmasına tepki gösterdi.

Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak yaşatırken şiddete maruz kalmak istemediklerini söyleyen Dr. Yerlikaya “Sağlıkta şiddetin artmasının temel nedeni mevcut sağlık politikaları ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’dır. Hastaları müşteri, hastaneleri işletme olarak gören anlayış, kışkırtılmış sağlık talebi, hastalara yeterli süre ayrılamaması, hastalardan katkı ve katılım payı alınması nedeniyle yoğunluklu olarak acil servislere başvuruların olması sağlık alanında şiddeti artırmıştır” diye konuştu.

TTB ve 65 tabip odası olarak bir araya gelip sağlıkta şiddet meselesi ile ilgili bir deklarasyon yayınladıklarını; sağlık alanında yaşanan şiddetin nedenlerini ve çözüm önerilerine ilişkin bir komisyon oluşturulması ve şiddet yasasının yasalaşmasını içeren 2 acil talepte bulunduklarını anlatan Dr. Yerlikaya, ne yazık ki hükümetin ilk 100 günlük icraatları içerisine mevcut taleplerinin girmediğini söyledi.

Dr. Yerlikaya, “Sağlık alanında yaşanan şiddetin son bulması için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

 

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…