Özgür Denizli

Yargıtay’dan İşçi Düşmanı Karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işçilerin kendi isteğine göre tatil planı yapamayacağına, yıllık izin zamanını işverenin belirleyeceğine hükmetti.

Bursa’da savunma sanayi sektöründe hizmet veren bir şirkette çalışan işçi, işverenin bilgisi  dahilinde tatil planı yaptı fakat bu sırada işyeri el değiştirdi. Gelen yeni yönetim ise otel rezervasyonu yaptıran çalışana izin kullanamayacağını söyledi. Bunun üzerine işçi haksız ve eşitlik ilkelerine aykırılık gerekçesiyle iş akdini tek taraflı olarak feshetti. İşçiye ihbar tazminatı ödendi.

İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİ KAĞIT ÜZERİNDE

İşçi, Bursa 9. İş Mahkemesi’nde işveren hakkında dava açarak el değiştirme işleminin kağıt üstünde olduğunu, çalışma yerinin değişmediğini, her iki davalının işini aynı işyerinde yaptığını, iş akdini haklı nedenlerle feshettiğini belirterek kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve ücret farkı alacaklarının davalılardan tahsil edilmesini istedi.

Mahkemede savunma yapan işveren,  iş akdinin davacı tarafından yıllık izin kullandırılmadıyla feshedildiğini gerekçe göstererek,  bu nedenin İş Kanunu’nun 24. Maddesinde sayılan “haklı nedenle fesih” halleri arasında bulunmadığını ileri sürdü.

İşçinin fesih sebebiyle bağlı olduğunu, bu nedenle haklı fesih söz konusu olmadığını savunarak davanın reddi ile ihbar tazminatının işçiden tahsilini talep etti. Mahkeme, işçinin iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ve bununla bağlı olarak karşı davada ihbar tazminatının işçiden tahsiline karar verdi. Karar işçinin avukatı tarafından temyiz edildi.

EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA İLE EMSAL KARAR

Hürriyet’te yer alan habere göre, davayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karar imza attı. “Eksik inceleme ve araştırmaya dayanılarak” alındığı belirtilen kararda işçinin izin tarihlerini yönetime ve insan kaynakları departmanına bildirerek, otel rezervasyonu ve ödemelerini yaptırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Davalı taraf, yıllık izin kullanma zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğunu, ihbar öneli verilmeden davacı işçi tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiğini savunmuştur. Yıllık ücretli iznin kullandırılmasının şekil ve zamanı işverenin yönetim hakkı kapsamında işverenin insiyatifindedir.

İş sözleşmesi, personel yönetmeliği, TİS gibi taraflarca belirli tarih ve şekiller kararlaştırılmamış ise işçinin ne zaman ücretli izne çıkarılacağını belirleme yetkisi işverene aittir. Bu kapsamda yıllık ücretli izinlerin kullandırılmaması kural olarak işçiye haklı fesih imkanı vermez. Ancak işveren bu yönetim hakkını diğer hususlarda olduğu gibi iyi niyet kuralları içerisinde kullanmak zorundadır.

Somut uyuşmazlıkta Mahkemece, yıllık izin kullandırılmamasının İş Kanunu’nda sayılan haklı nedenle fesih sebepleri arasında yer almadığı ve bu nedenle davacı işçi tarafından gerçekleştirilen feshin haksız olduğu gerekçesiyle davacının kıdem tazminatı talebi reddedilmiş ise de, verilen karar eksik inceleme ve araştırmaya dayanmaktadır. Mahkemece; davalı işyerindeki izin uygulamasının nasıl olduğu araştırılmalı, davacının fesih bildiriminde belirtilen ilgili yıllık izin belgeleri istenmeli, otel rezervasyon ve ödeme belgeleri davacıdan istenmelidir.

Davacının ne zaman yıllık izin talep ettiği, davalı tarafından yıllık izin verilip verilmediği hususları tespit edildikten sonra güven teorisi de dikkate alınarak varılacak sonuca göre asıl dava ve karşı dava hakkında bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Exit mobile version