‘Yargıda Hedef Süre’ uygulaması başladı

Yargıda Hedef Süre’ uygulaması yeni yılla birlikte başladı. Bin 438 dava ve 220 soruşturma suç türü için hedef süre belirlendi. Ceza davaları 13, hukuk davaları ise 2 yıl içinde sonuçlandırılacak.

Adalet Bakanlığı, davaların yıllarca sürmesini engellemek için yeni bir uygulama başlattı. 1 Ocak itibariyle ‘Yargıda Hedef Süre’ uygulaması hayata geçirildi. Kağıt üzerinde hedef süre belirlenmesine karşın, personel yetersizliği nedeniyle uygulamanın ne kadar verimliği olacağı tartışma konusu. Nihayetinde, hedef süreyi aşan davalar nedeniyle herhangi bir yaptırım öngörülmüyor.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘Yargıda Hedef Süre’ uygulaması çerçevesinde her bir dava ve soruşturma için hedef süreler belirlendi. Bu süreler Cumhuriyet başsavcılıklarına ve mahkemelere de bildirildi.

Ankara Adliyesi’nde uygulama hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, “Yargılama hedef süreleri 2018 yılı adli yıl başlangıcıyla UYAP ekranlarına yüklenmiş ve bu tarihlerden itibaren açılan soruşturma ve davalara hedef süre verilmiştir” dedi.

DAVA SÜRELERİ

Çekin, bin 438 dava türü ve 220 soruşturma suç türü için hedef süre belirlendiğini anlatarak, “Ceza davalarının tamamı için 10 ile 13 aylık süreler belirlendi. Hukuk davalarının yüzde 87’si için 1,5 yılın altında, yüzde 13’ü için ise 2 yıla kadar süreler öngörüldü. Boşanma davaları için 10 ay, nafaka davaları için 8 ay, vesayet için 3 aylık bir süre öngördük” açıklamasında bulundu.

SÜRE AŞILIRSA NE OLACAK?

Sürenin aşılması halinde süreyi aşan davalara öncelik verileceğini, davanın bir an önce sonuçlandırılması için çözüm üretileceğini öne süren Çekin, “Duruşma günlerine ve verilen sürelere riayet etmeleri taraflar açısından önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, kaybedilen bu süre hedef süreden sayılmayacak” diye konuştu.

Hedef sürenin aşılması durumunda ihmali bulunanlar için bir yaptırım öngörmediklerini anlatan Çekin, öncelikli olarak odaklandıkları konunun, hedef sürenin gerçekleşmemesi halinde gerçekleşmeme nedenini tespit edip, çözüm üretmek olduğunu vurguladı ve ekledi: “Ama ilerleyen aşamada bu hususlarla ilgili düzenlemeler de yapılacak. HSK anlamında terfiler hususunda bir takım düzenlemeler yapılacak.”

Uygulamadan memnun olduklarını belirten Avukat Mehmet Onur Görgülü ise “Biz de sabah itibarıyla açmış olduğumuz davalarda bu davaların sonuçlarının ne kadar zamanda bitirileceğini görmüş bulunmaktayız. Bu sabah 2 dava için başvuruda bulunduk. Anlaşmalı boşanma davası için 45 gün, alacak davası için ise 450 gün hedef süre öngörülüyor” dedi.

Kaynak: DUVAR

İlginizi çekebilir