Yargı, “Proje Okuluna Bakanlık Kararnamesiyle Atanan Öğretmen Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Tutulamaz” dedi

Ankara 2 No’lu Şube Başkanı iken proje okulunda zorunlu yer değiştirme gerekçesiyle görev yeri değiştirilen MYK Üyemiz Özgür Bozdoğan adına açtığımız davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi 25.04.2018 gün ve E: 2018/523, K: 2018/571 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir. Kararı okumak için linki tıklayınız.

İlginizi çekebilir