Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkan Türkay Berberoğlu, son günlerde görülen ve yaşanan Şarbon hastalığı ile ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Berberoğlu, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. ‘Son zamanlarda gündemde olan ve son olarak İstanbul’da da tespit edilen Şarbon hastalığı, Bacillus anthracis isimli bakterinin sebep olduğu zoonoz karakterli tehlikeli bir hastalıktır. Çoğunlukla sığır, koyun, keçi ve deve gibi otçul memeli hayvanlarda görülmekle beraber insanlarda, diğer memelilerde ve bazı kuşlarda da görülebilmektedir.

Hastalık farklı ülkelerde zaman zaman tespit edilmekte, alınan önlemlerle söndürülmektedir. Ülkemizde de benzer bir tablo yaşanmasına rağmen son günlerde daha yoğun olarak görülmüş ve nedenleri konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüşler bilimsel olarak mümkün olmakla beraber son salgının asıl nedeninin kurban bayramında hayvan hareketlerinde yaşanan artış olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle kurban bayramı öncesinde yüz binlerce hayvan bölge değiştirmiştir. Bu hayvanlarla birlikte bazı bölgelerde görülen hastalıklar diğer bölgelere de taşınmış olabilir. Diğer taraftan kurban bayramı için yurt dışından getirilen çok sayıdaki hayvanın denetiminin de bu yoğunluk içerisinde aksatılması ve özellikle karantina süresi uygulanmadan hayvanların yurda sokulması da diğer muhtemel etkenler olarak görülmektedir. Hastalık, halk sağlığı açısından tehlikeli olmakla beraber zamanında alınacak önlemler ve Veteriner hekim denetiminde yapılacak kesimlerle risk önemli oranda azaltılabilmektedir. Hastalığın çıkmasında ve yayılmasında ihmaller olduğu açık olmakla birlikte, tespit edildikten sonra hızla önlem alınması ve toplum sağlığı açısından oldukça önemli olan bu konuda verilerin bizzat sayın Tarım ve Orman Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanması önemlidir. Ancak benzer durumların tekrarlanmaması için tüm tarafların sürekli dile getirdiği önlemlerin derhal alınması artık her zamankinden elzem olmuştur.

Bu olay tekrar göstermiştir ki bu ülkenin güçlü, hızlı hareket edebilen, bağımsız bir Veteriner hekimlik teşkilatına ihtiyacı vardır. Hayvan sağlığı, hayvan varlığı ve gıda stratejik bir alandır. Bu alanda kilit meslek olan Veteriner hekimlikte son zamanlarda yaşatılan dejenerasyon hızla durdurulmalıdır. Hayvan sağlığı hizmeti bir hekimlik hizmetidir, çeşitli adlar altında açılan ve hekimlik yetkilerini kullanan bölümler ile yetersiz öğretim elemanı ve altyapıyla açılan Veteriner fakülteleri derhal kapatılmalıdır. Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan ve yıllardır hayvan ve toplum sağlığı için fedakarca mücadele eden her kademedeki birikimli Veteriner hekimler bu teşkilatın merkezinde olmalıdır. Tek sağlık konseptine uygun olarak sağlık personeli bir bütün olarak çalışmalı, özlük hakları konusunda da ayrımcılığa tabi tutulmamalıdırlar. Bakanlık koruyucu hekimlik tedbirleri alırken sahada çalışan binlerce serbest Veteriner hekimi yetkilendirmeli, birlikte çalışmanın şartlarını oluşturmalıdır. Hepsinden önemlisi gerek taşıyacağı hastalık riskleri gerekse yerli üretime olumsuz etkileri açısından hayvancılığımızın ölüm fermanı olan canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatından derhal vazgeçilmelidir. Bu temel düzenlemeler yapıldıktan sonra, önemli bir hayvancılık geçmişi olan bu coğrafyada, bu konudaki üretim alışkanlığımızın da katkısıyla kısa sürede yeterli ve sağlıklı hayvan potansiyeline ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz.’

Kaynak: Haber Denizli

***

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, yurtdışından ithal edilen hayvanlarda artış gösteren şarbon hastalığını ve diğer hayvan hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları TBMM gündemine taşıdı.

Teoman Sancar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’e yönelttiği soru önergesinde Brezilya’dan gelen gemide bulunan hayvanlardan Denizli iline gönderilip, gönderilmediğini sordu.

Sancar soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

Et ve Süt Kurumu’nca (ESK) kurbanlık olarak Brezilya’dan Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe getirilip, 4 bin büyükbaştan 50’sinin şarbon nedeniyle telef olmuştur. Şarbonlu hayvanlarla aynı gemide getirilen hayvanların birçok ile gönderildiği bilinmektedir. Hayvanları getiren firma yetkilisi basına verdiği demeçte, “gemide getirilen hayvanların Ankara ve Konya dışında Sakarya ve Denizli gibi birkaç yere dağıldı” ifadesini kullanmıştır.

“Bu çerçevede;

1- Ülkemize toplam kaç büyükbaş hayvan getirilmiştir?

2- Bu büyükbaş hayvanlar hangi illere ve ilçelere dağıtılmıştır?

3- Şarbon tespit edilen hayvan sayısı kaçtır?

4- Getirilen hayvanlardan kaçı kesime gönderilmiştir? Kesimler il ve ilçelere göre hangi mezbahalarda yapılmıştır?

5- Kaç ilimiz ve ilçemiz hastalıklı ithal et riski altındadır? Hastalık tespitleri hangi laboratuvarda ve hangi yöntemlerle yapılmıştır?

6- 2018 yılında toplam kaç hayvan ithal edilmiştir? Hazır alınan et miktarı nedir? 2018 yılı içerisinde ithal edilen hayvanlarda ölüm oranı kaçtır? Kesime sevk edilenler içerisinde imha oranı kaçtır?

7- Brezilya’dan gelen gemide bulunan hayvanlardan Denizli iline de hayvan gönderildiği doğru mudur? Doğruysa kaç adet gönderilmiştir? Bu hayvanlardan telef olan var mıdır? Kaç hayvanın kesimi yapılmıştır?

8- 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle hayvan hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı kaçtır?”

Kaynak: Denizli24haber

 

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…