Üniversitelerimiz Eylül ayı itibariyle 7 milyon 611 öğrencisiyle yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Resmi açılış töreni ise iki gün önce   (3 Ekim’de) yapıldı. Köşe sınırlı, yoruma pek yer kalmayacak. Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki açılış töreniyle ilgili YÖK’ün resmi açıklamasından birkaç pasajı olduğu gibi aktaracağım.

‘AÇILIŞ TÖRENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

“2018-2019 akademik yılı açılış töreni” Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. (…) Açılış Töreni”ne tüm üniversite rektörlerinin yanı sıra ilgili Bakanlar, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler, devlet protokolünden birçok kişi ile üniversiteleri temsilen belli sayıda akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

HİMAYENİZDE… LİDERLİĞİNİZDE KENETLENMEMİZ GEREKMEKTEDİR…

YÖK Başkanı Saraç:

Muhterem Cumhurbaşkanım.(…) Himayelerinizdeki bu tören, hepimizin çalışma azmini güçlendirmektedir. (…)

Ülkemiz bugün dünya sahnesinde bir liderlik mücadelesi vermektedir. Mazlumun yanında duruşu, dünya tekellerine karşı koyuşu ve adaletsizliği bir kader olarak gösteren küresel sistemi sorgulaması, ülkemizi, ekonomik ve siyasi saldırılarla karşı karşıya getirmiştir. Yüzyıllardan bu yana sömürülen, savaşlarla topraklarını, nüfuslarını, kimliklerini kaybeden birçok halkın ve ülkenin tek umudu olan Türkiye’nin, hakkın yanında durarak haksıza karşı verdiği bu mücadelede zafere ulaşması için devletimizin tüm kurumlarının siz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kenetlenmesi ve çalışması gerekmektedir.

BAŞKAN OLARAK TALİMATINIZLA BAŞLATTIĞIMIZ…

Son 20 yıldır pek çok ülkede üniversitelerin misyonlarına göre çeşitlenmesi sağlanmış olmasına ve “araştırma üniversitesi” kavramı yaygınlık kazanmasına rağmen ülkemizin “tek tip üniversite” anlayışını sürdürmekte olduğunu belirten YÖK Başkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben “Başkan olarak tayin edilişinizin akabinde, YÖK olarak sizin talimatınızla başlattığımız ve yasal süreçlerine öncülük ettiğimiz bir süreçle Türk yükseköğretimini, ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması kavramları etrafında şekillendirmeye başladık ve ülkemizin araştırma üniversitelerini statik değil dinamik bir kurgu ile belirledik.” ifadelerinde bulundu.

‘DEĞİŞMEK İÇİN DEĞİL DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

İhtisaslaşmanın diğer ayağının da çoğu Anadolu’da yeni kurulan üniversiteleri rekabet ortamına sokarak Bölgesel Kalkınma odaklı üniversitelerin belirlenmesi olduğunu ve geçen sene 5 üniversitenin tarım, hayvancılık, jeotermal, tekstil, deri ve seramik gibi alanlarda faaliyetlerini yoğunlaştırarak bölgelerine katkı sağlamak için belirlendiğini hatırlatan Başkan Saraç, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi”, “100/2000 YÖK Doktora Bursu Projesi”, “Kalite Kurulunun oluşturulması” ve “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma” başlıklı yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirdiklerini belirttiği dört ana proje hakkında bilgiler verdi.(…) Bu sene “açık erişim” çalışmaları olacak. (…) bütün öğrencilerimizin dijital okuryazarlığı olsun istiyoruz. (…) Değişmek için değil değiştirmek için çalışıyoruz.

MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN, İNANCINDAN GÜÇ ALAN…

Cumhurbaşkanının liderliğinde ve desteğiyle; akademi camiamızın ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar yapacağına ve ülkemizin teknolojik bağımsızlık hamlesine ciddi destek sağlayacağına inandıklarını yineleyen YÖK Başkanı, “yükseköğretim kurumlarımızın; milletimizin değerlerine sahip çıkan, inancından güç alan, dünyaya açık, bilimin ışığı altında yürüyen vatanperver gençler yetiştirmek ve ülkemiz için koyduğunuz 2023 hedeflerine ulaşmak yolunda çalışacağını huzurlarınızda tekraren ifade etmek istiyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

‘AYET-İ KERİME HATTI’ VE ‘OSMANOĞULLARI’NIN TARİHİ’

YÖK Üstün Başarı Ödül töreninin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, dinimizin bilime verdiği önemi gösteren ve anlamı “Allahü Teala tüm insanları ‘ilimlerinin artması için dua edip çalışmaya’ çağırır” olan Ayet-i Kerime Hattı ile kendisinin hazırlamış olduğu, yazarı bilinen gerçek anlamda ilk Osmanlı Tarihi olan Âşık Paşazâde’nin “Osmanoğulları’nın Tarihi” adlı eseri hediye etti.

ÜNİVERSİTE YÖK’LE GERİLEME DEVRİNE GİRMİŞTİ, ŞİMDİ ÇÖKÜŞ MODUNDA

Külliyedeki açılış töreni; üniversite ile külliye (veya medrese) anlayışının arasındaki farkı, medreseleşmeye dair bir somutlaşmayı gösteriyor. Türkiye’de benim de mensubu olduğum akademi ve üniversite artık var mı, geriye ne kaldı, daha nelerle karşılaşacağız, bu manzara üç aşağı beş yukarı bir fikir veriyor.

Not: Tam metinlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1-Törenle ilgili resmi bilgilendirme metni ve fotoğraflar:
http://yok.gov.tr/web/guest/2018-2019-akademik-acilis-toreni

2-YÖK Başkanı Yekta SARAÇ’ın konuşmasının tam metni:
http://yok.gov.tr/documents/10279/45528234/2018_2019_Akademik_Acilis_Toreni_Baskan_Sarac_Konusma_Metni.pdf

Kaynak: Evrensel

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…