Türkiye’de eğitimli genç işsizlerin yüzde 65’i kadın

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Türkiye İstatistik Kurumu’ndan derleyerek hazırladığı rapora göre, “kadınlarda işsizlik oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu bilinen bir durum” ancak 20-24 yaş grubunda bu durum daha da ön plana çıkıyor. 2018 yılında 20-24 yaş grubunda kadınlarda işsizlik oranı yüzde 27,3 iken erkeklerde bu oran yüzde 18,8 oldu. 25-29 yaş grubunda da cinsiyetler arasında ciddi bir fark söz konusu. Bu yaş grubunda 2018 sonunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3 olurken kadınlarda yüzde 20,2’ye kadar çıktı.

Eğitim durumlarına göre genç işsizliğine bakıldığında ise işsiz gençlerin 2-3-4 yıllık yükseköğretim mezunlarında yoğunlaştığı görülüyor. Genç işsizlerin yüzde 37,8’ini 2-3-4 yıllık yüksek okul mezunları ve yüzde 27’sini genel ortaokul, mesleki veya teknik ortaokul, ilköğretim mezunları oluşturuyor.

Genç işsizliğinin en önemli sorunu eğitimli kadınlar olarak görülüyor. 2-3-4 yıllık yükseköğretim mezunu kadınlar genç işsizlerin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Daha da önemlisi ise eğitimli genç işsizlerin yüzde 65’i kadın.

Öte yandan her ne kadar TEPAV raporunun başlığı “Eğitimli genç işsizlerde kadınların oranı artıyor” olsa da artış oranı oldukça düşük. 2016’da yüzde 63 olan oran 2018 sonunda yüzde 65’e çıktı.

Kaynak: Euronews

İlginizi çekebilir