Tülay Hatimoğulları “Adet olmak hastalıktır” diyen İbrahim Emiroğlu hakkında soru önergesi verdi

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı bir konferansta İbrahim Emiroğlu tarafından sarfedilen cinsiyetçi sözler üzerine soru önergesi verdi.

22 Kasım tarihinde Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla yapılan konferansta, konuşmacı Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun henüz okul çağındaki çocuklara cinsiyetçi ve nefret söylemlerini kullanması basına yansıdı.

Kız çocuklarına yönelik aşağılayıcı, ötekileştirici ve cinsiyetçi; LGBTİ bireylere dönük nefret dolu yaklaşımlar itibariyle HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuyu “Aile Bakanı”na da sordu.

Konferansa ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımının nasıl zorunlu tutulabildiğinin de sorulduğu önergenin tam metni şu şekilde:

22 Kasım 2018 tarihinde Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Peygamberimiz ve Gençlik” adlı konferansta konuşmacı olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Mantık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun ortaokul ve lise öğrencilerine yapmış olduğu konuşma basına yansıdı. Güzelbahçe Müftülüğü tarafından yapılan konferansa İlçedeki ortaokullardan 7. ve 8. sınıflardan 30’ar, liselerden ise 40’ar öğrencinin, ikişer öğretmen eşliğinde katılımı istenmiştir. Konferansa katılım sağlayan öğrencilere İbrahim Emiroğlu “Kızlar âdet olur, âdet olmak bir hastalıktır ve mutlaka tedavi olmaları gerekir”, “15 yaşındaki kızlar evlenebilir”, “Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar, aileler kızlarına mini etek giydirmesin”, “LGBTİ masum gibi gösteriliyor, tedavi olmaları lazım” ifadelerini kullanmıştır.
Bu Gerekçeyle;

1. Prof. Dr İbrahim Emiroğlu, kadınların biyolojik bir döngü olarak yaşadıkları regli hastalık olarak görmektedir. Bakanlığınızın bu konudaki fikri nedir?

2. Bakanlığınızın LGBTİ bireylere dair fikri nedir?

3. Henüz ergenlik çağındaki ortaokul ve lise öğrencilerine cins ayrımcı, ötekileştirici ve nefret söylemleri içeren böylesi bir Konferans, Müftülük tarafından nasıl organize edilebilir? Ve katılım okullardan zorunlu olarak nasıl sağlanabilir?

4. Konunun doğrudan sizin Bakanlığınızla ilişkili olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, kadın kimliğine dair bu ötekileştirici tutumların engellenmesi ve okullarda çocuklara cinsiyet eşitlikçi yaklaşımın verilmesi için yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?

5. Erken yaşta evlilikleri engellemek için politikalar geliştirmek yerine; okullarda bunu önleyici çeşitli eğitim çalışmaları yapılması gerekirken, çocuklara kanunen yapılamayan “15 yaşında kızların evlenmesi” nasıl salık verilebilmektedir?

6. “Kız çocuklarının edepli olması ve tesettüre girmesi gerektiği” fikrinin aşılanmak istenmesi, özgürlükçü laik devlet anlayışı ile çelişmektedir. Bu çelişkiyi gidermek ve  kız çocukları üzerindeki bu baskıyı önlemek için Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır?

 

Kaynak :Siyasihaber.org

İlginizi çekebilir