TÜİK: Sağlık harcamaları 2019’da 200 milyar TL’yi geçti

Kişi başına sağlık harcaması 2018’de 2 bin 30 lira iken, geçen yıl yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 liraya yükseldi. Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı geçen yıl yüzde 4,7 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), yayınladığı verilere göre 2019’da toplam sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL’ye yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması bu dönemde yüzde 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 18,8’lik bir artış oranı ile 44 milyar 212 milyon TL olarak tahmin edildi.

Yüzde 78’i genel bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı geçen yıl yüzde 78, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2019’da Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 51,7, merkezi devlet yüzde 25,6, hanehalkları yüzde 16,7, sigorta şirketleri yüzde 2,9, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,7’lik bir paya sahip oldu.

Cari sağlık harcaması da bu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 21,1 artarak 187 milyar 673 milyon TL’ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 30,5 artarak 13 milyar 357 milyon TL’ye ulaştı.

Kişi başına sağlık harcaması 2 bin 434 TL’ye yükseldi

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2019’da da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı yüzde 48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2018’de 2 bin 30 TL iken, 2019’da yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 TL’ye yükseldi.

GSYH’ye oran yüzde 4,7

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2018’de yüzde 4,4 iken, 2019’da yüzde 4,7 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2018’de yüzde 4,1 iken, 2019’da yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019’da yüzde 16,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Bianet

İlginizi çekebilir