TTB, “Sağlık Bakanlığı Bütçesi ile şehir/şirket hastanelerinin patronlarına değil; üniversite ve eğitim-araştırma hastaneleri ile aile sağlığı merkezlerine ve koruyucu hekimliğe yeterli bütçe ayrılmalıdır” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın 2022 bütçesine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden 9 madde de bütçeye ilişkin görüş ve taleplerini açıklayan TTB, “Sağlık Bakanlığı bütçesi, 2022 için genel bütçenin sadece yüzde 6,6’sı (116 milyar TL civarında) olarak belirlenmiştir. Oysa bütçe, pandemi koşullarına uygun bir biçimde, genel bütçenin en az yüzde 10’unun üzerinde olmalıdır” dedi.

Sağlık Bakanlığı bütçesinde tedavi edici hizmetlere ayrılan ödenek 74,5 milyar TL (yüzde 64) iken; koruyucu hizmetlere ayrılan ödeneğin sadece 38,7 milyar TL (yüzde 33) ile sınırlandırıldığını belirten TTB, “Unutulmamalıdır ki; salgınlar, ancak birinci basamakta bitirilir” uyarısında bulundu.

Bütçede aslan payı şehir/şirket hastanelerine

Sağlık Bakanlığı bütçesinde aslan payının, “hizmet alımı” ve “yatırım kullanım bedeli” adları altında yine şehir/şirket hastanelerine ayrıldığına dikkat çeken TTB eleştirilerini şöyle sıraladı:

  • Kaynakların üniversite hastaneleri yerine bir avuç patrona aktarılması, sağlık sistemindeki çöküşün bir diğer göstergesidir.
  • Sağlık Bakanlığı bütçesinde binlerce zor vakayı kabul eden, ameliyatlarını ekonomik bir şekilde gerçekleştiren köklü eğitim-araştırma hastanelerine yeterli kaynak ayrılmaması da kaynakların eşitsiz kullanımını işaret etmektedir.
  • Sağlık Bakanlığı bütçesinde aile sağlığı merkezleri binalarının ve tıbbi cihazların iyileştirilmesine yönelik yeterli düzenleme yoktur. Bu bakımdan Sağlık Bakanlığı’nın, aile sağlığı merkezi çalışanlarının taleplerine kulaklarını kapadığı aşikardır.
  • Emekçilerden alınan vergilerle oluşturulan Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin büyük bölümü bir avuç sermayedara aktarılmaktadır. Sağlık emekçilerinin aldıkları pay, kaynağın üçte birini dahi geçmemektedir.
  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi içinde Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesi, 2003 yılında yüzde 70 olan personel giderleri oranı 2022 yılında yüzde 33’e kadar gerilemiştir.

Talepler

TTB’nin bütçeye ilişkin talepleri ise şöyle:

  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nde Sağlıkta Dönüşüm Programı ve salgın sonucu iş yükü artan sağlık çalışanları için 3600 ve 7200 ek göstergelere yer ayrılmalı; yoksulluk sınırının üstüne çıkan, emekli aylığını artıran yeterli tek ücret verilmelidir.
  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi ile şehir/şirket hastanelerinin patronlarına değil; üniversite ve eğitim-araştırma hastaneleri ile aile sağlığı merkezlerine ve koruyucu hekimliğe yeterli bütçe ayrılmalıdır.

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…