TTB’den ‘aşı olun ve aşıyı talep edin’ çağrısı

TTB, Pandemi Bültenlerinin 12’ncisini yayımladı. ‘Pandemide Neredeyiz, Ne Yapmalıyız?’ başlığı ile hazırlanan bülteni aktaran TTB Merkez Konsey üyesi Hakan Erbay, 1 Temmuz’dan bu yana, vaka sayıları ve ölümlerin ciddi oranda arttığına dikkat çekerek 4. pike yaklaşıldığı uyarısında bulundu. Aşılamanın önemine vurgu yapan Erbay, “Toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşacak bir aşılanma oranı için  toplumsal hareketliliğin sınırlanması, kalabalıklaşmaların önüne geçilmesi, kapalı ortamların uygun havalandırması, ücretsiz nitelikli maske, fiziksel mesafe ve temizlikten vazgeçmek salgın ile mücadelenin terk edilmesi anlamına gelecektir” dedi.

Hazırlanan  bülteni aktaran TTB Merkez Konsey üyesi Hakan Erbay, “Yangınların neden olduğu hava kirliliğinin Covid 19 vakaları  ve ölümlerinde artışa yol açtığını gösteren bir çalışmada günlük partikül maddesinin 2.5 mikrondan küçük olduğu, bu değerde 28, takip eden günlerde 10 mikrogram/ metreküp artışın Covid 19 vakalarında yüzde 11.7, ölümlerde ise yüzde 8.4 artışla ilişkili olduğu belirtilirken Akdeniz havzasında geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınlarda ölçüm yapılıp yapılmadığı belirsizdir. Ölçüm yapılmış olması halinde de ölçümlerin bu bölgede yaşayanlar ile paylaşılmaması, gereken uyarıların yapılmaması iktidarın  salgın boyunca, halk sağlığının korunması konusunda atmadığı adımlara yangında da  yenisini eklediğini göstermektedir. Halk sağlığı için büyük bir tehdit olan başta ince partikül madde olmak üzere geleneksel hava kirleticileri, orman yangınları sırasında da kronik hastalığı olan ve yangına doğrudan maruz kalan insanlar için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Vaka ve ölüm sayılarındaki artışın bununla  ilişkili olmadığı bilimsel kriterlere göre değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Türkiye’de iktidarın salgın ile ilgili verileri paylaşmama ısrarı açıkça görüldüğünü söyleyen Erbay, “Salgınının önemi ve boyutu ile ilgili gerçekçi olmayan açıklamalar, sürece toplumun tüm bileşenlerini katmadaki isteksizlik, toplumda da kaçınılmaz olarak sorunun ciddiyetine uygun tutum almakta aksaklıklara yol açmaktadır. Paylaşılan bilgilerin sürekli değişmesi, çok başarılı bir filyasyon uygulaması iddiasına karşın gerçek bir temaslı takibi olmaması ve indeks vakayı saptamayı hedef olarak belirlememesi,  bu yetersiz uygulamanın etkisi olmadığı pek çok araştırma ile saptanmış ilaçların dağıtılmasından öteye gitmemesi ve güvenlikçi politikalarla yürütülen aç-kapa uygulamaları ile toplumda da gerçek temaslı bildirimlerinin yapılmaması içinde bulunduğumuz salgın sürecinin belirsizliğe gidişini hazırlamıştır” dedi.

“TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN AŞILAMA ORANI YÜZDE 80-85 OLMALI”

Salgının 4. pikine yaklaşıldığı ve ölümlerin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Erbay şöyle konuştu: “Sağlık Bakanı günlük twitter açıklamaları ile kafa karışıklığı yaratmayı sürdürmekte ve hakikati bükerek toplumu yanıltmaya devam etmektedir. En basit terimler ile gerçeklikten uzak, yanıltıcı bir iyimser tablo çizen Bakan aşılama konusundaysa sürecin başından  itibaren gerek aşı tedariki ile ilgili bilgilerin şeffaf olmaması gerekse  çelişkili açıklamalar aşı tereddütüne yol açmıştır. Özellikle delta varyantının ülkede hakim varyanta dönüştüğü artık bilinmektedir. Bu varyantta viral yükün çok yüksek olması, bulaşıcılığın her bir kişi için en az 5 ile 7 kişi gibi yüksek bir rakama ulaşması nedeniyle toplumsal bağışıklık  için aşılama oranı yüzde 80 85  olarak tanımlanmaktadır. Bu koşullarda genç nüfus oranlarının da dikkate alındığında özellikle 12- 18 yaş nüfusun aşılanma oranları önem kazanmaktadır. Okulların  açılması için belirlenen tarihe üç haftadan az zaman kalmışken sürekli değişen kararlarla aşılamanın geciktirilmesi, maalesef bu salgında en uzun süre okullarını kapalı tutan ülkelerden biri olarak çocuklarımızın eğitim hakkı ihlalinin devam edeceği kaygısını oluşturmuştur.”

1 Temmuz 2021 tarihinden bugüne vaka sayılarındaki değişim ciddi boyutta olduğunu söyleyen Erbay, “İlk haftada toplam vaka sayısı 34 bin 271 haftalkık ölüm 316 iken bu rakamlar 10-16 Ağustos  tarihlerinde 154 bin 545’e haftalık ölüm ise  1011’e ulaşmıştır.Toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşacak bir aşılanma oranı için  toplumsal hareketliliğin sınırlanması, kalabalıklaşmaların önüne geçilmesi, kapalı ortamların uygun havalandırması, ücretsiz nitelikli maske,  fiziksel mesafe ve temizlikten vazgeçmek salgın ile mücadelenin terk edilmesi anlamına gelecektir.Sağlık Bakanlığını bölgesel özellikleri de gözeten, yerel yönetimler, odalar, meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği halinde bölgelere uyarlanmış etkili aşı kampanyaları yapmaya, yaygın bağışıklama ve filyasyona ağırlık vermeye, toplum sağlığı önlemlerini sıkılaştırmaya davet ediyoruz.Topluma da kişisel önlemlere özen gösterme, aşı olma ve aşıyı talep etme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Kaynak: EVRENSEL

İlginizi çekebilir