TTB ve İstanbul Tabip Odası’ndan İmamoğlu’na İstanbul için 14 Öneri

TTB ve İTO Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir  heyet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

İBB’ye ait Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda gerçekleşen görüşmede, hekimler, İBB Başkanı İmamoğlu’na İstanbul’un sağlık sorunları ve atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini aktardılar.

TTB-İTO heyeti sağlık alanında ortak çalışma yürütmenin, ilgili meslek örgütlerinin sistemli katkı sunmasının zeminini oluşturmanın önemine değindi. TTB ve İTO olarak toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi konusunda eleştirme, uyarma görevini geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceklerini, çözüm üretmek konusunda da katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdiler.

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB’de değişik toplum kesimleriyle birlikte çalışmak için masalar kuracaklarını, bu masalardan birinin de meslek örgütlerinden oluşacağını belirtti.

İmamoğlu, sağlık konusunda görevli İBB Genel Sekreter yardımcısı ve diğer yöneticilerin İstanbul Tabip Odası ile doğrudan iletişim kuracağını ifade etti.

Görüşmede hekimlerin İmamoğlu’na ilettiği 14 madde şöyle:

• İş cinayetlerinin yaşanmadığı, güvenli çalışma ortamlarının sağlandığı bir İstanbul için yapılması gerekenler.

• Sağlıkta şiddeti önlemek için kamuoyu oluşturulması konusunda billboard, vb. İBB imkanlarının kullanılması.

• Temiz su hakkı, temiz bir çevre ve temiz havaya erişimde yürütülecek çalışmalar.

• Daha fazla hareket edebileceğimiz, spor alanlarının, bisiklet yollarının vb. artırıldığı, bireysel araç kullanımının azaltıldığı bir kent için yapılacaklar.

• Sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim ve gıda denetimi için yürütülecek çalışmalar.

• Deprem, sel gibi olağanüstü durumlara yönelik hazırlıklar.

• Yaşlı ve engelli vatandaşlara, iyileşemeyecek durumda olan hastalara dönük sağlık hizmetleri.

• Birinci basamak sağlık hizmetlerini daha etkili kılabilmek için yürütülecek çalışmalar.

• Taşınan, bölünen, yok edilmeye çalışılan köklü üniversite hastanelerinin durumu.

• Bazı eğitim araştırma hastanelerinin taşınmasıyla ilgili yaşanan sorunlar.

• Sağlıkta özelleştirmenin bir adımı olan ve kent merkezindeki köklü hastanelerin kapatılmasına yol açacak olan şehir hastaneleriyle ilgili durum.

• İstanbul kent iskan planlarının sağlıklı ve insancıl hale getirilmesi için atılacak adımlar.

• Aşı karşıtlığı, alternatif zararlı tıp uygulamalarının halk sağlığına olumsuz etkilerini önlemek adına yürütülecek çalışmalar.

• Hayvan haklarının korunması, geliştirilmesi konusunda yapılacaklar.

Görüşmeye kimler katıldı?

İmamoğlu, ziyaretine; TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB MK Üyesi Dr. Samet Mengüç, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, İTO YK Üyeleri Dr. Güray Kılıç, Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Recep Koç, Dr. Murat Ekmez, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İTO Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç, TTB eski başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Prof. Dr. Nilay Etiler, İTO Halk Sağlığı Komisyon Başkanı Dr. Melike Yavuz katıldı.

Kaynak: Bianet

İlginizi çekebilir