Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti tüm boyutlarıyla ele alıp çözüm üretmek üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve tabip odaları yöneticileri Urfa’da bir araya gelerek sağlıkta şiddete karşı bildirge açıkladı

Urfa’da kısa süre önce iki ayrı kurumda hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmasının ardından TTB, “Sağlıkta şiddet sona ersin” diyerek Merkez Konsey toplantısını bugün (28 Temmuz) Urfa’da gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi ve 28 tabip odasından 100’e yakın hekimin katıldığı toplantının ardından Urfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Misafirhanesi Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşandığı belirtilerek gelinen noktada can güvenliği sorununun hekimlerin en temel sorunu halini aldığı vurgulandı.

TTB ve tabip odaları yöneticilerinin sağlık alanında yaşanan şiddete yönelik tespit ve önerilerinin aktarıldığı basın toplantısında, “TTB’nin aklı, yüreği ve gözü hekimlerin üzerindedir. Onlara yönelen şiddet hekimlik ve insanlık değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz” denildi.

Açıklamanın ardından TTB, hazırladıkları “Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirge”yi kamuoyu ile paylaştı. Bildirgede şu talepler sıralandı:

1-Türkiye’de sağlık hizmet sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması hemen her gün yaşanan ve bütün çabalarımıza rağmen kamuoyunca –ne yazık ki- giderek kanıksanır hale gelen önemli bir sorundur.

2-Sorunun önemi ve yaygınlığı sadece sağlıkçılarca tespit edilmemektedir. 24. Yasama Dönemi’nde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasına gerek duyulmuş ve bu komisyon bir rapor hazırlamıştır.

(Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu)

3-TBMM Araştırma Komisyonu raporu ortada çok ciddi bir sorun olduğunu tespit etmiş ve durumun ciddiyeti en üst düzeyde TBMM’de belgelenmiştir. Çok önemli ve acil çözüm bekleyen bir sorunla karşı karşıya olduğumuz herkesin kabul ettiği bir gerçektir.

4-TBMM Raporu Ocak 2013 tarihlidir ve üzerinden 5 sene geçmiştir. Bu süre boyunca sağlıkta şiddet durmak ya da azalmak bir yana daha da artmış, pervasızlaşmıştır. Yaygınlığı artarken “tarzı”da son Şanlıurfa örneğinde olduğu gibi infial yaratacak acımasız eylemlere bürünmüştür.

5-Bugün, artık, başta hekimler olmak üzere sağlıkçıların tamamı sorunun uzun vadeli çözümler gerektirdiği vb. yorumları sorumlu makamlardan dinlemek istememektedir. Hekimler aldıkları bütün darbelere rağmen topluma karşı sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları yerine getirmenin büyük çabası içindedirler. Ancak hekimler şiddetin kökeninde uygulanan sağlık politikalarının da yattığının farkındadırlar.

6-Hekimlerin gözü “kafasında kaldırım taşı parçalanan” meslektaşını, O’nun acısını görmekte/hissetmekte, yanı sıra, 2002 yılından bu yana icra makamında olup sorunun çözümü için adım atmayanları da görmektedir.

Sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma grubu oluşturulmasını talep eden TTB, “Tüm siyasi partilerin hekim milletvekillerini acil olarak toplantıya davet ediyoruz” dedi.

TTB Merkez Konseyi son olarak, sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar mücadeleye devam edeceklerini yineledi.

Kaynak: Sendika.Org

 

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…