Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’na ve tabip odalarına yazı yazdı: “Özel sağlık kurumlarındaki kanser tedavilerinden ilave ücret alınamaz.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kanser tedavileri için ilave ücret alındığına ve ücret ödemeyen hastalara çok ileri tarihlerde randevu verildiğine dair bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığı’na ve tabip odalarına bir yazı gönderdi.

Yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre hastalardan kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamayacağı hatırlatıldı.

“Adalet ilkesine uygun tedavi”

Ayrıca, bu tedavilerin, hekimliğin dört temel ilkesinden olan hastaya zarar vermeme, hastaya yarar sağlama ve adalet ilkelerine uygun verilmesi gerektiği kaydedildi.

Yazıda, mevzuata aykırı davrandığı bildirilen sağlık kurum ve kuruluşu ile hekim hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.