TTB: İktidar salgında çevre karşıtı projelere hız verdi

TTB’nin “COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Ekolojik Yıkım” başlıklı etkinliğinde konuşan Dr. Ahmet Soysal, iktidarın çevresel etkileri tartışmalı projelere hız vermek için pandemiyi fırsat olarak gördüğüne dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesiyle sağlıklı bir doğada yaşam hakkını savunmak ve yürütülen mücadeleleri görünür kılmak amacıyla “COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Ekolojik Yıkım” başlıklı çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.

“Yaşanan ölümlerin dörtte biri doğa tahribatıyla ilişkili”

Basın toplantısının açılışını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; bir yılda yaşanan ölümlerin dörtte birinin doğa tahribatıyla ilişkili olduğunu ve her yıl 8 milyon insanın hava kirliliği ile doğrudan ilişkili biçimde yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Korur Fincancı, “Küresel salgını fırsat gören iktidarlar ekosisteme daha derinden saldırmakta hiçbir kaygı gütmüyorlar. Türkiye’nin dört bir yanında da ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız” dedi.

“Ekolojik yıkıma direnmek her zamankinden önemli”

Dr. Ahmet Soysal da pandeminin çevreye etkilerini anlık, orta vadeli ve uzun vadeli olarak ele alan bir sunum yaptı. Soysal, özellikle ağır sanayi, ulaşım ve konaklama işletmelerinin aniden sınırlandırılmasının olumlu etkiler doğurduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de ise iktidarın çevresel etkileri tartışmalı projelere hız vermek için pandemiyi bir fırsat olarak gördüğünü ifade eden Soysal; Kanal İstanbul, İkizdere’de taş ocağı, Cerattepe ve Kaz Dağları maden, yeni kömürlü termik santraller, İzmir-Çeşme Turizm Projesi, yeni otoyollar, plastik atık ithalatı gibi örnekler sıraladı.

Soysal sunumunu ise şöyle noktaladı: “Ülkemizde çevreyi sadece ucuz bir hammadde kaynağı olarak görüp yağmalayan kesim, bu dönemin olağandışı koşullarından faydalanarak eskisinden daha hızlı ve acımasızca yağmalarını sürdürmek istiyor. Tüm zorluk ve baskılara rağmen bilimsel, hukuksal ve toplumsal düzeyde direnilmesi ve tabip odalarının bu direnişlere sahip çıkması her zamankinden daha önemli.”

“İktidar ülkeyi yaşanılmaz bir yere dönüştürdü”

TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Nasır Nesanır da pandeminin insanları doğal yaşam ile ilişkisini gözden geçirmek zorunda bıraktığını dile getirdi. Türkiye’de iktidarın ülkeyi tüm canlılar için yaşanılmaz bir yere dönüştürdüğünü ifade eden Nesanır, bu saldırı dalgası karşısında bilimsel, hukuksal ve toplumsal mücadeleyi ısrarla sürdürmek gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Bianet

İlginizi çekebilir