Özgür Denizli

TMMOB’den imar affı raporu: Talanı ödüllendiriyor

TMMOB, mevzuata aykırı yapıların yasallaşmasının önünü açan ve başvuru süresi uzatılan imar affı uygulaması için “Talanı ödüllendiriyor” dedi.

TMMOB, ülke genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren imar affı ile ilgili bir rapor yayımladı. Başvuru süresi 31 Aralık’a kadar uzatılan imar affının, mülkiyet ve imar sorunu olan ruhsatsız ya da imar mevzuatına aykırı kaçak yapıları yasallaştırdığına dikkati çeken raporda, “İmar affı ormanların, meraların ve yaylaların talan edilmesini de adete ödüllendiriyor” denildi.

“Uyarı niteliği taşıyor”

Anayasal ve evrensel değerler nedeniyle korunması gerekli kamusal kaynakların imar affıyla yok edileceğine vurgu yapan TMMOB’un raporunda özetle şunlar kaydedildi:

“Kıyı alanları, tarım arazileri, orman alanları, içme suyu havzaları, milli park, özel çevre koruma bölgesi gibi uluslararası nitelikte doğa koruma alanları ve tarihi, doğal, kentsel, arkeolojik sit alanları üzerinde inşa edilen kaçak yapıları af kapsamına alarak Anayasal ve evrensel değerler nedeniyle korunması gerekli kamusal kaynaklarımız yok edileceği için, kamuoyunda kabul görmeyen, hakkında davalar açılmış, yürütmeyi durdurma kararları verilmiş ‘mega projelere’ bir kurtarma operasyonu yapıldığı için, her bir kaçak yapının başvuru sahibinin beyanına göre tek başına ele alındığı, çevresel etki ve çevre sakinlerin güvenliği yok sayıldığı için, mevzuata ve yapılaşma kurallarına riayet eden vatandaşlar adeta cezalandırılırken kanuna ve mevzuata aykırı faaliyet göstererek suç işleyenler ödüllendirildiği için, hiçbir yasaya uymayan işgalciler cüzi bir para cezası ile devlet tarafından affedileceği için, haksız kazanç ile yasadışı örgütlenmelerin güç kazanmasına yol açılacağı için, adalete olan inancı onarılamayacak şekilde zedelemekte ve yurttaşlarımızı suça teşvik etmektedir.”

TMMOB’un, “Tarihe bir not düşülmesi için uyarı niteliği taşıyor” diye duyurduğu rapor, kurumun internet sitesinden de yayımlandı.

kaynak:BirGün

Exit mobile version