Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Van depreminin 7. yıldönümünde, depremin olduğu saatte bir basın açıklaması düzenledi.  

7 yıl önce Van’da meydana gelen depremin yıldönümüne ilişkin Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalar, depremin olduğu saat 13.41’de basın açıklaması yaptı. Akköprü Mahallesi’nde bulunan deprem anıtı önünde yapılan açıklamaya, TMMOB’a bağlı oda başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.
‘Rant politikaları devam ediyor’
MA’nın haberine göre açıklamayı yapan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Şube Başkanı İsmet Bilmez, depremin üzerinden geçen 7 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu gerçeğinin ve iktidarın planlama anlayışının değişmediğini belirterek, “Deprem ülkesi gerçeğinin gereği olan afete duyarlı sakınım planlamasını hayata geçirmek bir yana, ikiyüzlü yapılaşma anlayışı ısrarla sürdürülmektedir. İktidar, kar ve rant odaklı piyasa mekanizmasına teslim eden planlama ve imar anlayışını pekiştirerek uygulamaya devam etmektedir. Plansız ve kendiliğinden oluşan kentleşme politikaları nedeniyle ülkenin farklı yerlerinde yaşanan her yeni deprem beraberinde yeni acıları getiriyor” dedi.
‘Denetimsiz yapılar yasalaştı’
 Bir yandan tüm riskli yapıların yıkılarak yenilenmesi çalışması depremlere karşı alınması gereken tek önlem gibi sunulurken, diğer yandan kaçak ve denetimsiz yapılaşmayı kolaylaştıran düzenlemelerin yasalaştırıldığına dikkat çeken Bilmez, “Kentlerin ve doğal alanların en gözde yerlerinde rant odaklı özel proje uygulamaları da devam etmektedir. Çıkarılan KHK’lerle plansız, ruhsatsız ve denetimsiz yapılaşmaya ilişkin kurallar ülke genelinde yaygınlaştırılmış. Van depreminden sonra çıkarılan yönetmeliklerle kentlerimiz kentsel dönüşüm adı altında rant merkezleri haline dönüşmüştür. İmar affına (İmar Barışı) yönelik imara ve yapılaşmaya aykırı yapılaşan yapıların ruhsatlandırılması için yönetmelik yayımlanarak deprem riski altında olan kentlerdeki yapıların kontrolsüz bir şekilde ruhsatlandırılmasının önü açılmıştır. Bakanlar kurulu, afet riski altında bulunan Van Gölü kıyılarının ‘affet kodu’ değiştirilip bilimsel bir veriye dayanmadan bir karar almıştır. Bu kararla Van Gölünün su seviyesinin yükselme riski dikkate alınmadan göl kıyısı ve çevresinde yaşayan yaklaşık 20 bin yurttaşımızın hayatını bu kararla tehlikeye atılmıştır” diye belirtti.
‘İmar affından vazgeçilmeli’
İmar affı ve benzeri düzenlemelerin iptal edilmesi çağrısında bulanan Bilmez, sözlerini şöyle tamamladı: “TMMOB olarak, imalat sanayinden vazgeçerek ekonomiyi ranta teslim eden anlayışın doğal sonucu olarak, yapılan çelişkili yasal düzenlemelerin, kentlerimizde ve köylerimizde gelecekte yaşanacak yıkımları engellemek bir yana, daha büyük yıkımlara neden olacağını görüyoruz. Başta Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler olmak üzere, plansız, ruhsatsız ve denetimsiz yapılaşmayı olanaklı kılan tüm yasal düzenlemeler ivedilikle değerlendirilmeli, iyileştirilmeli veya iptal edilmelidir. İmar affıyla, kaçak, ruhsatsız, güvensiz yapılaşmayı özendiren düzenlemelerden derhal vazgeçilmelidir. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği tekrar ele alınarak bütüncül planlama yaklaşımının gerekliliklerine göre yeniden düzenlenmelidir.”
Kaynak : Gazete Fersude
  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…