TMMOB, İstinye Park AVM projesini durdurmayan Balçova Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte halkı kandırdığını belirtti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstinye Park AVM projesini durdurmayan Balçova Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte halkı kandırmaya çalıştığını ve bugün yapılması planlanan açıklamayı sabote ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

İzmir Balçova sınırları içindeki Üçkuyular Meydanı’ndaki Orjin Gruba ait İstinye Park AVM ve Otel Projesi hukuka aykırı bir şekilde ilerliyor. Daha öncesinde imar planları iptal olan projenin, son olarak ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı iptal edildi. Ancak mahkeme kararına rağmen şantiyede çalışmalar devam ediyor. Belediye, odalar tarafından yapılan bildirime rağmen mühürleme işlemini yapmıyor.

Bugün Balçova Belediyesi önünde İzmir’e Sahip Çık Platformu tarafından yazılı açıklama yapılacak ve belediyeye inşaatı durdurma çağrısı yapılacaktı. Ancak Balçova Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı bir yazıyı elden ele dolaştırarak yerel güçlerin eylemden çekilmesine sebep oldu. Yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü yer veriliyor ve ortada ÇED kararı olmasa da işlemlerin devam edebileceği ileri sürülüyor.

Platformun bileşenlerinden TMMOB konuyla ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapacakları açıklamanın sabote edildiğinin ifade edildiğin metinde “Bakanlığın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne görüş bildirdiği bu belgede, ÇED raporu öncesinde verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı için herhangi bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararı olmaması halinde, bu karara esas proje alanı sınırları içerisinde olmak kaydıyla proje tanıtım dosyasında yer alan iş ve işlemlerin yapılabileceği belirtilmiştir. Bahsedilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı, 6165 ada 6 parsel için verilmiş ve bugünkü proje alanı olan 6165 ada 8 parselin bütününü kapsamamakta olup bahsedilen kararın herhangi bir geçerliliği yoktur. Bu görüş üzerinden işlem yapmaya kalkmak da bir suçtur” denildi.

‘İNŞAAT RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR’

Yargı kararlarına uygulanmasının yerel yönetimler tarafından zorunluluk olduğunun hatırlatıldığı metinde şu ifadelere yer verildi: “Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu sürece dâhil olmuş ve hukuki anlamda bir karşılığı olmayan belgeyle belediyeye eski tarihte alınmış ÇED gerekli değildir kararının geçerli olacağı üzerinden işlem yapılmaması yönünde görüş vermiştir. Ancak söz konusu belgede bahsi geçen karar, kapasitesi ve sınırı bugün aynı olmayan proje için verilmiştir. Mahkemenin iptal kararında 301.185,22 m² kapalı inşaat alanlı AVM ve 211 oda kapasiteli otel projesinin ÇED Yönetmeliği’ne tabi olmasının yanında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun getirdiği kurallara da tabi olduğundan ve dolayısıyla imar planı iptal kararının bağlayıcılığından söz edilmiştir. İki farklı idari işlemde de mahkeme kararları ruhsatın dayanaklarının iptali yönünde karar almıştır. Dolayısıyla mahkeme kararının gereği olarak inşaatın durdurulması, ruhsatın iptal edilmesi gerekmektedir.”

‘BALÇOVA BELEDİYESİ DE KAMU ZARARINDAN SORUMLU’

İnşaatın yıkımına gidecek süreçte oluşacak kamu zararından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadar Balçova Belediyesi’nin de sorumlu olduğunun bilgisinin verildiği metinde “Dolayısıyla gerekli hukuki işlemleri başlatıp yine belediye önünde ilerleyen günlerde basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Bizzat bir şirketin çıkarları uğrana işlem yapmamakta direten kurumlar kamu zararı yaratmakta ve kabul edilemeyecek suçlar işlemektedir. Kente ve halka karşı işlediğiniz suçlardan vazgeçin, yargı kararlarının gereklerini yerine getirin” denildi.

kaynak:Evrensel

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…