Termik santrallere kirletme özgürlüğü

AYM’de Termik santrallerin kirletme özgürlüğünü 36 ay uzatan yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. Önce 45. madde olarak dillendirilen özgürlüğe yönelik ses çıkaranların son duruma sessiz kalmaları dikkat çekmişti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Orhaneli ve Afşin-Elbistan olmak üzere en az 10 termik santralin bacalarına filtre takma süresini 36 ay uzatan yasa maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın itiraz ettiği düzenleme; 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 32. Maddesine yönelik olan itiraz başvurusunda, “7186 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 32. Maddesinin birinci fıkrasında iki tür enerji yatırımına süre uzatımı söz konusudur; birincisi 6446 sayılı Kanun’un 5.maddesinin 12. fıkrası ile düzenlenen ‘yenilenebilir enerji’ yatırımları iken, ikincisi ise Kanun’un ‘özelleştirme’ başlıklı 18. maddesinin 5. fıkrasında ise yenilenebilir enerji kaynakları veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisleri olarak düzenlenmiş” olduğu ifade edildi.

Belirlilik ilkesi yok!

Aydın’ın iptal gerekçesinin devamında ise, “Madde içeriğinde 36 aylık ek süre verilen ‘hak ve yükümlülüklerin’ hangi hak ve yükümlülükler olduğu hususu belirsizdir. Öyle ki, düzenlemeden etkilenen yenilenebilir enerji kaynağına ve/veya yerli kömüre dayalı üretim tesislerinin çevresel yükümlülüklerinin de bu madde kapsamında girip girmediği hususu belirsizdir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılıdır. Yasadan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığı anlaşılabilir olmalıdır” diye belirtti.

Yaşamı kirletenlere özgürlük!

Özelleştirilen santraller için 2019 yılı Aralık ayına kadar verilen muafiyet Anayasa Mahkemesi’nin 28.12.2017’de verdiği kararla kesinleşmiş olmasına karşın muafiyetinin uzatılıyor olması, Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceğine işaret ediyordu. Özelleştirme İdaresi verilerine göre 2013-2015 yılları arasında özelleştirilen Seyitömer, Kangal, Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy, Çatalağzı, Orhaneli ve Tunçbilek ile Soma B termik santralleri 2013 yılından itibaren çevre yükümlülüklerinden muaf tutulmuşlardı. Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin özelleştirmesi daha eski tarihte olmasına karşın daha sonra el değiştirmiş olması nedeniyle bu santralde muafiyetten yararlanması sağlanmıştı.

45. madde karşıtları sustu!

Çıkarılan yasada “Özelleştirme ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden Devir Sözleşmeleri ve Elektrik Satış Anlaşmaları kapsamındaki hak ve yükümlülükler için öngörülen süreler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz altı ay süreyle uzatılır” ibareleri, termik santrallere halkın temiz hava hakkının yok edilmesinin ve çevreyi kirletme özgürlüğünün devam edeceğinin net göstergeleriydi. Bu gerçeğe gazetemiz 3 ay önce dikkat çekmişti. Şubat ayında geri çekilen torba yasanın 45. maddesi’nde açık olarak belirtilen özgürlüğün bu kez takiyye yolu ile yeni torbaya eklenmesi sonrası 45. maddenin iptali için binlerce imza toplayan ve sosyal medya ile basında yer tutan birçok örgütlenmelerin yeni sürece dair bir tutum almamaları ise dikkat çekmişti.

Kaynak: Yeni Yaşam

İlginizi çekebilir