Tek Gıda-İş Sendikası Türk-İş üyeliğinden ayrılıyor. Başkanlar Kurulunun Türk-İş’ten ayrılma kararı 29-30 Haziran 2019’da genel kurulda karara bağlanacak. Tek Gıda-İş 1952’den bu yana Türk-İş üyesiydi.

Tek Gıda-İş, konu ile ilgili sendikalara gönderdiği yazıda Türk-İş ile aralarında uzun süredir var olan derin görüş ayrılıklarının geçen süre içinde çözümsüz ve giderilemeyecek boyutlara geldiğini belirtiyor. Yazıda, Tek Gıda-İş ile Türk-İş yönetimi arasındaki görüş ayrılıklarının 2007 1 Mayıs’ının Taksim’de kutlanması ve Tekel direnişi ile ilgili olarak başladığı ve giderek derinleştiğinin altı çiziliyor.

Yazıda Türk-İş yönetimin Tek Gıda-İş’e karşı sistematik hasmane bir tutum içinde olduğu görüşüne yer veriliyor. Tek Gıda-İş Başkanlar Kurulunun Türk-İş üyeliğinden ayrılmaya dönük tavsiye kararı üç noktada toplanıyor.

1) Türk-İş’in Tek Gıda-İş tüzüğünün değiştirilmesi istemi. Bu talebin hukuksuz olduğu belirtiliyor.

2) Tek Gıda-İş’ten diğer sendikalara göre yüksek aidat talep edilmesi ve bu konuda icra takibine gidilmesi.

3) Sendikalar arasında eşitlik ilkesine aykırı ayrımcı uygulamalar.

Tek Gıda-İş ayrılma kararı öncesinde diğer sendikalardan sorunun çözümü için müdahil olmalarını da talep ediyor.

Kaynak: FERSUDE

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…