Çağdaş Durum: Şimdiki Zamanların Kopuk Birlikteliği – Geoff Cox & Jacob Lund

Çağdaşın çağdaş versiyonu, önceki onyılların çağdaşından ayrılıyor. Zamanla kurduğumuz ilişkide; zamanda var olma biçimimizde ve zaman kavrayışımızın sanat kavrayışımızla ilişkilerinde bir şeyler yaşandı. Sanatı, çağdaşlığın en önemli kültürel taşıyıcılarından biri olarak görüyoruz; çünkü sanat, çağdaşlığın konulaştırıldığı, temsil edildiği (hatta zaman zaman üretildiği) ve bir deneyim nesnesine dönüştürüldüğü ulusaşırı alanlar üretti. “Tarihin sonu”ndan sonra, küreselleşmenin hız