EKOLOJİ MÜCADELESİNDE STRATEJİ TARTIŞMASI 2: Müşterekleri savunmaktan hayatı dönüştürmeye – Umut Kocagöz

Yaşam alanının savunusu ile bizzat yaşamın savunusu nasıl iç içe geçirilebilir? Yaşam alanını yerelde savunan, müşterekleri geri çağıran hareketlerle, yerelde üretimi ve yeniden üretimi müşterekleştiren örgütler yeni bir siyaset ontolojisi tesis edebilir mi? Kır-kent emekçi dayanışması, kendine yeten otonom dayanışma ekonomilerinin inşası antikapitalist bir dönüşüme işaret ediyor mu? Ekoloji mücadelesinde strateji tartışmalarına devam ediyoruz. Roxanne