Toplumcu belediyecilik politikalarının Ovacık Belediyesi örneği üzerinden değerlendirilmesi – Engin Bozkurt

2014-2019 döneminde Ovacık Belediyesi’nin gönüllü emeğe, dayanışmaya ve kentin öz gücüne yaslanarak yarattığı demokratik katılımcı, üretici, kaynak yaratıcı, tüketimi düzenleyici, birlikçi-bütünlükçü ve çevreci politikalar, 2019 seçimleri sonrasında sağ-sol ideoloji ayırt etmeksizin birçok siyasal partinin yerel seçim propagandasına ve bildirgelerine altlık oluşturmuştur Özet Toplumcu Belediyecilik kavramı Türkiye’de 1970’li yıllardaki birtakım Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygulamalarının yaklaşım