Theodor W. Adorno ve geçmişin hayaletleri – Emek Erez

Adorno, milliyetçilik, demokrasi, kültür endüstrisi gibi kavramlarla, kendi Almanya deneyiminden yola çıkarak, savaş sonrası toplumun ve bireyin ruhunu tahlil ederek anlamaya çalışıyor bu metinde; farklıyı dışarıda bırakan politikaları, teknolojik ilerlemenin getirdiği sorunları, kitlelerin milliyetçi hezeyanlara kapılmasının ardındaki nedenleri bir kere daha görmemizi sağlıyor. Theodor W. Adorno’nun, ‘Yeni Sağ Radikalizmin Veçheleri ve Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir?’