COVID-19, Politikleşen Kent ve Müşterekler – Fırat Genç

Kentin Muhalif Yüzü’nde bu ay Fırat Genç, COVID-19 salgını dahil içinde bulunduğumuz çoklu kriz ortamında şehirleri müşterek olarak görmenin potansiyellerini öne sürüyor. Marshall Berman Sokaklardaki Modernizm isimli kitabında kentlerin romantik bir tınısı olduğunu yazar.1Antik Yunan’dan 18. yüzyıl Aydınlanma Avrupası’na, Tevrat’tan Rousseau’nun metinlerine izini sürdüğü bir tür özlemin, kaybedilmiş olana duyulan hasretin üzerine bina eder bu romansı. Berman