Şiiri değiştiren ilk yapıtlar – II – Enver Topaloğlu

Yayımlandığında büyük yankı uyandıran ve yerleşik şiiri, şiir anlayışını altüst eden, yeni bir dil düzeni, söyleyiş ve duyarlılık getiren yapıtlardan bazılarını hatırlatmaya devam etmek istiyorum. Bu yazıda şiiri lirik, erotik, politik ve ironik olan Cemal Süreya’nın “Üvercinka”sının içeriğiyle modern Türkçe şiirdeki yenilikçiliğini ve öncülüğünü şiirlerinden örneklerle açıklamaya çalışacağız. Geçmişten günümüze modern Türkçe şiirin yönünün, akışının