Akıllı eşya ile yeni hayat – Ümit Kıvanç

Birçok ülkede demokrasi ve adalet kavramları baskıcı yönetimlerin yükselişi sürecinde ezilirken, çok korkulan şeylerden biri, internetin kısıtlanması. Oysa gelişme gösteriyor ki, internet -belki özellikle dargörüşlü diktatörlerin şuursuzca girişimlerinin yaratacağı istisnalar dışında- kısıtlanmayacak, aksine, hayatın çok daha geniş alanını kapsayacak Kimbilir, belki de hukukun zerresinin kalmadığı, aklın mantığın da kalmaması için gece gündüz çaba gösterilen bir