Hayalî Evrenlerde Feminizm ve Ekoloji – William Blanc & Sophie Coudray

Aşağıdaki metin, Sophie Coudray’nin William Blanc’la contretemps.eu sitesi için yaptığı mülakatın ikinci bölümüdür. Ara başlıklar e-skop tarafından konulmuştur. İlk bölüm için bkz. Süper Kahramanlar, Fantazya ve Siyaset Sophie Coudray: Fantezi ve comic’lerde resmedilen dünyalar çoğu kez son derece erkeksi, eril nitelikler taşırken kadınların varlığı (hatta yokluğu) problematik bir boyut kazanıyor. Feminist gruplar bu tür yayınlara nasıl yaklaştı, bu kodları kendilerine göre dönüştürüp

Süper Kahramanlar, Fantazya ve Siyaset – Sophie Coudray

Aşağıdaki metin, Sophie Coudray’nin William Blanc’la contretemps.eu sitesi için yaptığı mülakatın ilk bölümüdür. Ara başlıklar e-skop tarafından konulmuştur. Sophie Coudray: Kral Arthur, süper kahramanlar ve fantezi edebiyatı konusundaki çalışmalarınızda[1] popüler kültür formlarının siyasi boyutlarını tarihsel gelişimleri içinde ele alıyorsunuz. Bu kültür veya edebiyat ürünleri, mesela çizgi romanlar (comics), kimi zaman öncelikle kültürün çeperlerinde doğuyor ve bazıları da sinema uyarlamaları aracılığıyla kitle