Çöplükteki Hazine

New Yorklu sinemacı Amy C. Elliot 10 yılda 35 bin mil katetme pahasına Yellowknife çöplüğünü belgeseline konu etti Batının en ileri medeniyet örneklerinden biri sayılan Kanada’da insanlar çöplüğe gidip işlerine yarayabilecek eşyaları toplayabiliyor. Tüketim çılgınlığına teslim olmuş gezegenin yöneticileri atıklarla nasıl baş edeceklerini hâlâ bilmezlikten gelirken, vazgeçilmiş bir objenin bir kaynak olarak değerlendirilebileceği unutulmamalı. Mevzumuz