Ütopyalarda “İktidar Fikri”: Erkeklere Dünyalar, Kadınlara Odalar – Ebru Pektaş

Ütopya kavramı “olmayan yer” anlamıyla, Yunanca ou (değil) ve topos (yer) kelimelerinden türetilmiştir. Sözcük, Thomas More tarafından 1516 yılında telaffuz edildiğinde “olmayan yer” olarak ütopya, bütünüyle akıl yoluyla yönetilen ortak mülkiyete dayalı bir kent devleti olarak betimleniyordu. More’un adlandırmasıyla, ütopya, hüviyetini bir “politik ölçek” ve iktidar fikri üzerine kurmuştu. E. Bloch, umut ilkesine dayalı “ütopyacı bir bilinçten” bahseder. Dahası