Yüz yüze eğitim ne zaman ve nasıl başlıyor; üniversitelerde eğitim nasıl olacak?

Koronavirüs salgınının ciddi şekilde etkilediği eğitim alanında, okullarda ve üniversitelerde yeni döneme ilişkin uygulamaların takvim ve ayrıntıları netleşmeye başladı. Yapılan son açıklamalara göre, okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlaması planlanıyor. Bu uygulamanın, üç hafta sonra gözden geçirilmesi öngörülüyor. Ayrıca çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere mazeret beyan etme ve çocuklarının uzaktan

Üniversitelerde fetih sezonu açıldı – Dinçer Demirkent

Fetihçi kural koyma düzeni sonucu ortaya çıkan kuralın/kuralların fethedilen bakımından ilk eldeki sonucu açıktır. Üniversite kurumunun mevcut durumu, eşini atamak için kırk takla atan rektörlerden akademik yayın pazarı kuran şirketlere kadar zaten ortaya saçılmış biçimde görülüyor. Bir de fetihçinin durumu var tabii, yani fethi takip eden yağmanın işleyişi var. Cumhurbaşkanı’nın ağustos ayı içerisinde 37 üniversiteye

Türkiye’de üniversitelerin durumu

Üniversiteler bilimin üretildiği temel kurumlar olmalarının yanı sıra beşeri sermaye oluşumunda da çok önemli role sahipler. Dolayısıyla, bir ülkenin kalkınma ve büyüme potansiyelini anlamak için o ülkedeki üniversiteleri de ayrıca ele alıp incelemek gerekiyor. Üniversite tercihlerinin yapıldığı bu günlerde, Türkiye’deki üniversitelerin durumuna bir göz atmak istiyoruz. Ufuk Akçiğit ve Elif Özcan-Tok  hazırladıkları raporda Türkiye’deki üniversiteleri mercek altına

AKP en çok nerelerde kadrolaşıyor? – Bahadır Özgür

Başkanlık rejimine geçildikten sonra kamu kurumlarında muazzam bir kadro patlaması yaşanıyor. Üst düzey mevkiler parti yöneticilerine dağıtılırken, aşağılardaki yüz binlerce ‘devlet işi’ de taban arasında bölüştürülüyor. Kamu personeli sayısı AKP döneminde 2 kattan fazla arttı. Kadrolaşmada ön plana çıkan kurumlar ise kamu bankaları, üniversiteler, döner sermayeler, PTT, Türksat AŞ ve TRT. Ama iktidarın elindeki en

AKP, TİHEK, YÖK ve Üniversiteler: Ayasofya Müzesi, İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Anlayışı – Adnan Gümüş

Ayasofya Kilisesi’nin camiye dönüştürülmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin Sami Dinlerinin (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) babaerkil önceliklerine veya normlarına ve Türk gelenek göreneklerine uygun düşmediğinin ilan edilmesi ve YÖK arasında nasıl bir münasebet veya münasebetsizlik var? Bu yazının iddiası şu ki, YÖK’ün anlayışı ile İstanbul Sözleşmesinin ana maddelerine şerh düşülmesini isteyen anlayış, Ayasofya Kilisesinin camiye dönüştürülmesini isteyen anlayışla

2002’den günümüze AKP iktidarında üniversiteler: Bilimsel araştırmalarda geriye gidiş hızlandı

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, Yükseköğretim Yasası’nda Nisan ayında yapılan değişiklik bağlamında 18 yıllık AKP iktidarı döneminde yüksek öğretimde yaşananları mercek altına aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında 7243 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda AKP iktidarının talepleri olan bir dizi değişiklik TBMM’den geçirildi. Söz konusu yasa Cumhurbaşkanı Tayyip

AKP İktidarında Üniversiteler – Tahsin Yeşildere

AKP üniversiteleri özgür düşünce, bilim/liyakat ve nitelikli insan gücünün değil, vasatlık, dogma, intihal, baskı ve yasakçı zihniyetin hakim olduğu siyasi/ideolojik bir kuruma dönüştürdü. Dünya ve Türkiye COVID-19 pandemisi  ile mücadele ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) her zaman olduğu gibi bir fırsatçılık (durumdan yararlanma) örneği daha verdi. Nisan ayında 7243 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı

SUÇA ORTAK OLMAYANLARIN HAKİKATİ-12: Türkiye’de ‘Üniversite’: Çıkmak mı zor kalmak mı?

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı ile bir kez daha gündeme gelen Barış Akademisyenleri’ne dair okurlarımız için bir yazı dizisi hazırladık. Yazı dizimizin ilk bölümünde, ne dediler de bu kadar yoğun baskıya maruz kaldılar ve yaşadıkları hukuksal süreci özetledik. Yazı dizimizin devamında ise Barış Akademisyenleri’nin kendi anlatımları, hikayeleri, kayıpları, zorlukları, dayanışmaları yer alacak. Kendi kalemleriyle hikayelerini

Üniversite çok, akademik kalite ve iş yok

Üniversitelerin içinde bulunduğu durumu ve gençliği kaygılandıran sorunları Evrensel’den Azad ÖNEL Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Görkem Doğan ile konuştu. Türkiye’de gençlerin bu yıl için üniversite sınav maratonu sona erdi. 18 Temmuz’da açıklanması beklenen sınav sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversite adayları bir yandan da tercih edecekleri üniversiteleri, bölümleri ve bölümlerin mesleki imkanlarını araştırıyor.

‘Norm kadro sorunu ve baskılar göçe neden oluyor’

ODTÜ İktisat Bölümünden Prof. Dr. Erkan Erdil, akademi üzerindeki baskıların yurt dışına göçü artırdığını söyledi. ODTÜ İktisat Bölümünden Prof. Dr. Erkan Erdil, akademi üzerindeki baskıların her geçen gün arttığına dikkat çekerek “norm kadro” uygulaması ve Barış için Akademisyenler bildirisine imza atan akademisyenlere verilen cezaların özgür düşünceyi kısıtladığını söyledi. Genç akademisyenlerin bu baskılar sebebiyle yurt dışına