Türkiye’de üniversitelerin durumu

Üniversiteler bilimin üretildiği temel kurumlar olmalarının yanı sıra beşeri sermaye oluşumunda da çok önemli role sahipler. Dolayısıyla, bir ülkenin kalkınma ve büyüme potansiyelini anlamak için o ülkedeki üniversiteleri de ayrıca ele alıp incelemek gerekiyor. Üniversite tercihlerinin yapıldığı bu günlerde, Türkiye’deki üniversitelerin durumuna bir göz atmak istiyoruz. Ufuk Akçiğit ve Elif Özcan-Tok  hazırladıkları raporda Türkiye’deki üniversiteleri mercek altına

Pandemi döneminde üniversitelerde eğitim-öğretimi planlamak – Serap Emil

Geçtiğimiz süreçte yaşadığımız karmaşanın tek sebebi Covid-19 ile ilgili belirsizlikler değildi. 200’ün üstünde üniversitenin merkeziyetçi yapı ile yönetilmesi üniversiteler düzeyinde birçok soruna neden oldu. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın anketinde öğrencilerin fakülte ve bölümlerden memnuniyetlerinin YÖK’ten memnuniyetlerine göre daha düşük olduğu görülmüş. Bir önceki yazımda Güz 2020 dönemine ilişkin uzaktan öğretime geçilip geçilmeyeceğine dair herkesin aklındaki soruyu sormuştum.