Almanya İtalya’yı, Nazi savaş suçu mahkemeleri nedeniyle BM’ye dava etti

Almanya, İtalya’yı bu ülkede açılmaya devam eden Nazi savaş suçları mahkemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler nezdinde dava etti. Birleşmiş Milletler’in başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’na yapılan başvuruda, 2012’deki bir karara karşın İtalya’nın bu davalara izin vermeye devam ettiği kaydediliyor. 2012’deki söz konusu karar, Federal Almanya Cumhuriyeti’ne Nazi döneminde işlenen suçlar bağlamında dokunulmazlık veriyor. Ancak

Haklarımızı Belirleyen Sözleşme ve Bildirgeler

İnsan Hakları Beyannamesi 70. yılına girerken haklarımızı hatırlayalım; sadece beyannamenin tarif ettiği temel hakları değil, BM’de kabul edilen tüm sözleşme ve bildirilerdeki ikinci, üçüncü ve tartışılmakta olanları da… Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 70 yaşına bastı. 10 Aralık 1948 günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nca kabul edildi. Beyanname 30 maddeden oluşuyordu. Haklar çoğalıyor Yıllar içinde