Salgının yayılma hızı bölge illerinde 12 kat fazla

TTB Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, salgının bölge illerindeki yayılma hızının batı bölgelerine göre 12 kat fazla olduğunu açıkladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Kurulu’nun hazırladığı COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu, online basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman,TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyeleri Prof.