HDP toplumsal sözleşmedir – Erdal Avcı

HDP 8 yaşına giriyor fakat buluşturduğu, birleştirdiği, biriktirdiği değerlerin tarihsel arka planında muazzam bir tecrübe var. Klasik manada, siyasi parti kanununa göre kurulmuş bir parti olmanın ötesinde anlamı ve sağlam bir varoluş gerekçesi vardır. Rumeli, Anadolu, Mezopotamya coğrafyasında yaşayan bütün halkların dil, kültür, inanç, sosyal ve ekonomik bütün değerlerini sahiplenen felsefesi ve mücadele geleneğindeki bütünleştirici

Anayasa üzerine Murat Sevinç’in üç yazısı

Sürekli anayasa konuşulmasının nedenleri, çaresizlik ve riyakârlıktır… (1) CHS (cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) hakkında üç yazının ardından, sistem tartışmalarının başlıca nedenleri ve çeşitli ‘ele alma’ yöntemleri üzerine yazılarla devam ediyorum. Önce genel bir başlangıç yazısı, ardından son yüzyılda yaşadığımız bazı ‘anayasal’ sorunların, ‘anayasa’ ile ne ölçüde ilgili olduklarına dair takip eden birkaç yazı. Bu alanda az çok çalışmış biri olarak, mütemadiyen anayasa

Yeni bir toplumsal sözleşmenin imkânları – Aydın Ördek

Türkiye’nin temel açmazlarını dünya kapitalist sistemi ve Akdeniz havzasındaki yerini esas alarak kavramak ve söz konusu açmazlara çözüm önerilerini bu doğrultuda biçimlendirmek, kökendeki yapısal faktörleri ıskalamamanın koşullarıdır. Türkiye toplumunun birçok bakımdan rezaletin son perdesini yaşadığına kani olanların sayısının arttığı genel bir kabule dönüşmüş gibi görünüyor, zira yirmi yıla yaklaşan tek parti iktidarının sonrasına yönelik hazırlıklar

‘Müslümanlık Sözleşmesi’, Öcalan ve ‘toplumsal sözleşme’ – Halûk Sunat

“Müslümanlık/Türklük Sözleşmesi”ni bilebildiğince ve olabildiğince ihlale yatkın siyasi/ideolojik tavırla toplumsal muhalefet içinde yer almaya özenen biri olarak, Öcalan’ın hem 2013 hem de 2019’da vurguladığı ‘İslam bayrağı altında, kardeşlik ve dayanışma hukuku ile örülü’ tarihsel/toplumsal ortaklığı —devlete makul aklı telkin etmek üzere— hatırlatışında beni rahatsız eden şeyler olmalı; ne? Abdullah Öcalan’ın avukatları, 7 Ağustos 2019’da Öcalan’la