Toplumsal sorunların istihdamı – Abdülilah Belkaziz

Ekmek, iş bulma, uygun konut temini, sağlık meselesi ve sağlıkla eğitimin garanti altına alınması, ücretlerde ve tazminatlardaki artış, servetin dağılımında adalet, (ulusal) onur gibi taleplere gelince bunlar halkın ezici bir çoğunluğunu ilgilendirdiği için elitlerle ilişkin konular değildir. Bu talepler karşılanmadığında, bu talepleri gündeme getirenler onu en ileri boyutlarda ifade ederler. Toplumsal güvenlik ve istikrar arzulayan