Toplumsal cinsiyet ve kadınların kıskaç altındaki yaşamı: Erkek şiddeti

Toplumsal cinsiyet rollerinin kalıplaştırılarak özellikle kadın yaşamında bir dayatmaya dönüştürüldüğü ve toplumsal cinsiyet normlarının dışına çıkılması durumunda yine bu cinsiyet rolleri üzerinden söylemlerin üretildiği bir toplum düzeni içinde yaşıyoruz. Birçok alanda olduğu gibi kadın ve LGBTİ+ yaşamında da erkek egemen sistem üzerinden yeniden şekillendirilmeye çalışılan ve bir dayatmalar bütününe adını veren toplumsal cinsiyet normları, çeşitli