TTB kongresi | Prof. Dr. Fincancı: Hiçbir baskıya biat etmeyeceğiz

TTB’nin kongresinde konuşan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, ‘Korkuyu seçme özgürlüğünü iyi kullanalım, hiçbir baskıya biat etmeyeceğimizi bir kez daha söyleyelim’ dedi. Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) iki gün sürecek 72’nci Büyük Kongresi, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde devam ediyor. Delegelerin konuşmalarıyla devam eden kongrede, ilk olarak TTB Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel konuştu. Bulaşıcı