Bedenden sosyal ilişkilere tıbbın tahakkümü – Zeki Gül

20. yüzyıl gündelik yaşam pratiklerimizin giderek tıbbileştiği bir çağ oldu. 21. yüzyıl ile birlikte bu kez sosyal ilişkilerimiz de tıbbileşmeye başladı. Özellikle COVID-19 pandemisi sonrası literatürde ‘kişisel mesafe’ olarak tanımlanmış olan başlığın ‘sosyal mesafe’ olarak dillendirilmesi bir tesadüf olmayıp bunun bir tezahürü. Gündelik hayatların tıbbileştirilmesi malumumuz üzere kimsenin tam olarak dışında kalamadığı ‘sağlıklı yaşam endüstrisi’