Tıbbi Muayene: 5 Dakikalığı Bile 10 Dakika! – Eriş Bilaloğlu

Gerçekten de kimi durumlarda muayenenin kısa sürmesi söz konusu olabilir. Sorun şudur ki günlük pratikte yapılan muayenelerin hemen çoğu (her nedense!) “5 dakikalık” muayene olmaktadır ya da yaygın kanaat budur. Türk Tabipleri Birliği’nin seçimli son Büyük Kongresi’nde (8-9-10 Haziran 2018) salon farklı talepler içeren afişlerle süslenmişti. İçlerinden bir tanesi her zaman “arz-ı endam” eden ama