“İLKİNDE TRAJEDİ, İKİNCİSİNDE KOMEDİ OLUR…” (II)Kredi kurumasına karşı menkul kıymetleştirme çözüm olacak mı? – Mustafa Durmuş

KREDİLER AZALDI Kredi kapitalist üretim ve ticaretin dişlilerini yağlayan bir yağ gibidir. Ancak kâr azalmaya başladığında, artık kredinin adı ‘geri ödenemez hale gelmiş borç’tur. Yani artık borca dönüşen kredi sistemin dişlilerini yağlamaz, üretim ve ticaretin durma noktasına gelmesine ve iflaslara neden olur. Türkiye’de Ağustos ayından bu yana kredilerde bir düşüş yaşanıyor. Bunu piyasanın içinde olanlar