Netflix fırsat mı sunuyor, tekelleşmeyi mi körüklüyor? – Şenay Aydemir

Netflix merakla beklenen yeni projelerini açıkladı. Ancak projelerin içeriklerinden ve kalitelerinden bağımsız olarak daha önce birlikte iş yaptığı dört şirket dışında neredeyse kimseye şans tanımaması akıllara bazı sorular getiriyor. Sektörün tekelleşmesine bir de Netflix mi destek atıyor? Türkiye’de sinema/dizi yapım, dağıtım ve yayın süreçlerindeki tekelleşme uzun yıllardır tartışma konusu. Yakından takip ettiğim için özellikle sinema

Emperyalizmin bunalımı (2): Kâr Oranlarının Eğilimsel Düşüş Yasası – Ahmet Kaplan

Çok sayıda kapitalistin olduğu serbest rekabetçi piyasada, kapitalistimizin kâr oranlarının eğilimsel düşüşüne karşı yapabilecekleri oldukça sınırlıdır. Ancak ekonomide tekeller hakim olduğunda, eğer kapitalistimiz ekonomideki tekellerden birisi olma şansına erişmişse, birden elindeki olanakların arttığını görür Kâr Oranlarının Eğilimsel Düşüş Yasası (KOEDY) Marx’dan önce farklı burjuva ekonomistlerince ortaya atılmış bir teoridir. Marx bunu kriz teorilerinin merkezine yerleştirir.

Emperyalizmin derinleşen bunalımı bir kârlılık bunalımı değildir (1) – Ahmet Kaplan

Tekeller sadece işçilerini, hammadde sağlayan çiftçileri vb. iliklerine kadar sömürmekle kalmıyor, aynı zamanda taşeronlarına da artan kârlardan pek fazla koklatmıyorlar. Türkiye gibi yeni-sömürge ülkelerdeki sermaye kıtlığının nedeni emperyalizmle girilen bu ilişkilerdir Emperyalizm, özellikle 2008 krizinden bu yana ciddi bir durgunluk içinde. Doğal olarak ekonomistlerin en büyük tartışma konusu bu kriz ve sonuç olarak sol ve

Küresel Risk Raporu’nda 10 yılda neler değişti?

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl ocak ayında yayımlanan Dünya Küresel Risk Raporu’nda çevre ve sağlıkla ilgili tehditler bu yıl da ilk sıralarda yer aldı. Uluslararası karar alıcıların öngörülerine dayanarak hazırlanan rapor, iklim değişikliği ve sonuçlarının son 10 yılda ekonomik kaygıların önüne geçtiğini gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Berge Brende, raporun önsözünde, ortak küresel sorunların

Tekelleşmenin kaçınılmaz sonucu – Derya Aydoğan Çetin

Türkiye’de 884 sinema salonuna sahip olan Mars Group ve ‘büyük’ yapım şirketleri arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor. Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan’lı BKM, Şahan Gökbakar’ın Çamaşırhane Film’i, Cem Yılmaz’ın Fikir Sanat’ı gibi yapım şirketleri, promosyon bilet fiyatları sebebiyle haklarını tam alamadıklarını düşünüyorlar ve bu konuyla ilgili dağıtımcı firma ile müzakereler yapıyorlar. Eğer anlaşma sağlanmazsa filmlerini gösterime sokmayacakları

Sağlık Sektöründe Tekelleşme Eğilimi: 2017 Yılında Satın Almalar- Kansu Yıldırım

Sağlık sisteminde özel sektörün yoğunlaşmasının önünü açan Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin (SDP) birinci fazında atılan temeller ikinci fazda da meyvelerini veriyor. Özel sektörün sağlık ve sosyal hizmetler alanında payını artırması için 2000’li yıllarda başlayan hukuki ve teknik düzenlemeler satın alma ve birleşmeler olarak somutlaşıyor. AKP hükümetinin ilk yılında, 2003’te yürürlüğe giren 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Çiftlikler birer birer kapanıyor

CHP Milletvekili Gaytancıoğlu’nun hazırladığı rapora göre, yalnızca Trakya’da 124 çiftlik satıldı AKP’nin tarım ve hayvancılık politikaları hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmeye devam ediyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hazırladığı raporda, AKP’nin iflas eden tarım politikaları sonucu yalnızca Trakya’da satılık çiftlik sayısının 124 olduğuna dikkati çekti. 16 yıllık AKP politikalarının Türkiye’de hayvancılığı iflas noktasına