Kamusal alan ve yurttaşlık hakkı – Azad Barış

-1- Hiç şüphesiz, günümüz dünyasında toplumbilimi açısından hemen hemen bütün alanlarda ciddi manada bir toplumsal dönüşüm yaşanıyor. Yaşanan bu toplumsal dönüşümlerin ümitkar bir noktaya doğru gitmediği hususu yaygın bir kanaat birliği olarak hemen herkes tarafından teslim edilmektedir. Bunun yanı sıra, düşünsel yönelimlerdeki hareketleri simgeleştiren önemli bir terminolojik kaymanın ve değerler merkezinin değişime uğradığı görülmektedir. Bugün,

Dağ Fare Doğurdu: Eğitim Sisteminde 100 Günlük Eylem Planı – Nejla Kurul

Bugün Türkiye’nin en önemli sorunlarından ilki toplumsal adaletsizlik ise bunun eğitim ve okullardaki yansımaları büyüktür. Diğeri ekonomik kriz ise bunun da okuldaki yansımaları çok derindir. Eğitim sistemindeki devasa sorunları çözmek için yapılan 100 günlük eylem planı eğitimin devasa sorunları çözmek için çok zayıf bir başlangıçtır. Yani dağ fare doğurmuştur. Kentler polislerle dolu iken ‘her okula