‘Taştaki Dikiş İzi’nin ‘büyüme ağrıları’ – Enver Topaloğlu

Şair büyüdüm diyor, ama büyüdüm demekle büyünmüyor. Horlu biliyor bunu. Çünkü izleğin, temanın değiştiği şiirlerde “büyüme ağrısının” yer yer sancıya dönüşmüş olarak karşımıza çıktığı oluyor … Anlıyoruz ki “büyüme ağrısı” şairin yakasını bırakmıyor… Horlu’nun şiirlerinden çıkan anlamıyla nedir “büyüme ağrısı”? Çocukluktan çıkıp ergenlikten gençliğe doğru gelişirken yaşanan dönüşüm sancısı mı, bu süreçte ortaya çıkan varlıkla,